Algemene redactie
15 juni 2019

Wijkagent nog meer spil in de buurt

Hé! Een andere wijkagent. Maastrichtenaren gaan een wisseling van de wacht in hun wijk of buurt ervaren. De politie heeft de wijkagenten in Maastricht namelijk anders ingedeeld. Nieuw gezicht, nieuwe werkwijze. Én een betere samenwerking met de wijkgebonden medewerkers. Maar allemaal met hetzelfde doel: nog meer spil in de wijk worden.

Pascal Thewissen was jarenlang wijkagent in Wyckerpoort. Hem maak je dus niets wijs over het werk van de wijkagent. Elke wijk heeft zijn eigen aanpak nodig, weet Thewissen. “Dat kan zijn in de aard van de werkzaamheden, maar ook in de benadering van mensen. Het is aan ons als politie om de juiste personen bij de juiste wijk te zoeken.” Sinds 1 januari is de verdeling van de wijkagenten in Maastricht veranderd. Maastricht is opgedeeld in vier gebieden, met in elk gebied een aantal vaste agenten. In totaal kent de stad 19 wijkagenten. “Voorheen was de verdeling te scheef. Het ene stadsdeel had meer wijkagenten dan de andere”, zegt Thewissen. “En we hadden een aantal collega’s dat al jaren in dezelfde wijk rondliep. Het is voor iedereen goed om eens ergens anders te kijken. Voor zowel de agenten als de wijkbewoners.”

De wijkagent moet nog meer het gezicht van de politie worden. “Zij zijn ons eerste visitekaartje in de wijk”, zegt Thewissen. “Zij houden de contacten met de bewoners en weten wat er speelt in de wijk. Daarom bepalen ze ook zelf waar ze hun prioriteiten leggen. Dat kan in Campagne totaal anders zijn dan in Pottenberg.” Gekeken is bovendien naar een goede mix van jong en oud in de wijken. “Meer ervaren collega’s leren van jongeren bijvoorbeeld hoe om te gaan met social media. En andersom leren jongeren weer hoe om te gaan met wijkbewoners en hoe op een goede manier het gesprek aan te gaan.” Belangrijk in het werk van de wijkagenten is ook de samenwerking met de wijkgebonden medewerkers van de gemeente. Dat gaat goed, zegt Thewissen. “Ze werken goed samen. Met z’n tweeën zijn ze oren en ogen van de wijk. Ze houden elkaar op de hoogte over de ontwikkelingen.”

Maar wanneer moet je nou wie bellen? Daar weet Brigit de la Haije van de gemeente Maastricht alles over. “Eigenlijk is het simpel”, zegt de ‘baas van de afdeling handhaving’, “veiligheid is voor de politie, leefbaarheid voor de handhaver/wijkgebonden medewerker.” Maar uiteraard weet zij ook dat dit zo nu en dan overlapt. Sterker nog: het één kan niet zonder het ander. Veiligheid is leefbaarheid, en omgekeerd. De la Haije: “ Laat ik het zo zeggen: voor een afvalzak moet je niet de politie bellen, voor een overval niet de handhaver. Maar dat zijn uiteraard de extremen. Voor veel zaken staan we samen aan de lat. Steeds meer eigenlijk. En we verwijzen ook naar elkaar. Dus een inwoner die belt, belt nooit verkeerd.” De samenwerking tussen politie en gemeente gaat steeds beter, bevestigt ook De la Haije. “Maar dat zit ook in personen. Als gemeente leiden we wijkgebonden medewerkers wel op in het kader van de samenwerking. Je ziet namelijk steeds vaker dat de handhaver bepaalde taken van de politie overneemt en ook kan overnemen. Daar zit echt een meerwaarde, zeker als we elkaar weten te versterken.” Soms kan handhaving zelfs verder gaan dan de politie, weet De la Haije. “Bijvoorbeeld als een café geluidsoverlast veroorzaakt, kan de politie alleen waarschuwen. Handhaving, de gemeente dus, kan dwangsommen opleggen.”

Thewissen weet dat er vaak kritiek is op wijkagenten. ‘We zien ze nooit’, is het meest gehoorde commentaar. “Wie denkt dat wijkagenten zeven dagen in de week vierentwintig uur per dag in de wijk aanwezig zijn, heeft het inderdaad mis. Dat is niet te doen. Maar ook als de wijkagent niet zichtbaar in de wijk is, kan hij bezig zijn met zijn wijkwerk. Veel wijkagenten zijn bijvoorbeeld daarom actief op sociale media en kunnen via deze platforms zien wat er speelt, hebben er contact met inwoners en geven inzicht in hun werk.” Thewissen  benadrukt dat inwoners altijd contact kunnen zoeken met hun wijkagent. “Op politie.nl staan de mailadressen van de wijkagenten. Dat werkt altijd goed. Maar ook bellen met 0900-8844 kan altijd. Sommige wijkagenten hebben ook spreekuur, dat is ook een mogelijkheid om in contact te komen. Want neem van mij aan: als er echt iets aan de hand is in de wijk, staat de wijkagent paraat.”

 

Zie voor meer informatie over uw wijkagent www.politie.nl of uw wijkpagina van www.thuisinmaastricht.nl Of kijk op https://www.facebook.com/politiemaastricht1/

Voor de indeling van de wijkgebonden medewerkers, zie: https://www.gemeentemaastricht.nl/fileadmin/files/afbeelding/00_themas/veiligheid/handhaving/Gebiedsindeling_Handhaving_20190212.pdf

 

 

 

 

 Lees ook