Algemene redactie
3 februari 2021

Webinars voor een Duurzaam Maastricht

De Klimaatcoalitie organiseert een webinarserie voor een Duurzaam Maastricht. Deze serie bestaat uit 8 paneldiscussies, 1 voor elk van 8 eisen van de Klimaatcoalitie voor een gerechtvaardigde en sociale transitie naar een duurzaam Maastricht. De webinars vinden vanaf 9 februari elke 2e dinsdag van de maand online plaats van 19.30 tot 21.00 uur.

 

De Klimaatcoalitie vindt dat burgers zélf het voortouw moeten nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Deze webinarserie is dan ook bedoeld om iedereen de kans te geven op een nieuwe manier naar hun stad te kijken. We zullen verschillende sprekers uitnodigen met de nodige kennis en ervaring over de onderwerpen die aan bod komen. Dat zijn:

  1. Gratis openbaar vervoer
  2. Schone lucht voor ons en onze kinderen
  3. Koester het lokale
  4. Duurzame huizen en gebouwen
  5. Verbied single-use plastic
  6. Een rechtvaardige en sociale banentransitie
  7. Informeer en betrek de burgers
  8. Schaf fossiele brandstoffen geleidelijk af

Na afloop van iedere sessie wordt een verslag van het webinar gestuurd naar de gemeente, de media én wordt het verspreid via onze social-media-kanalen.

Maastricht heeft de middelen, de ervaring, de expertise én de energie voor verandering. Als we al deze krachten samenbrengen, dan kunnen we samen de oplossing vormen.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt met steun van SWOL (Universiteitsfonds Limburgs), Milieu defensie, CODE 043 en University Maastricht Promotion Fund.

Over de Maastrichtse Klimaatcoalitie 

Meer informatie over dit initiatief, de 8 eisen en de Klimaatcoalitie kunt u vinden op https://www.maastrichtforclimate.nl/.

 Lees ook