Vroeger in Vroendaal

 

De buurt is vernoemd naar een stuk akkerland, ‘In Vroendael’, aan de Vroendaalweg, dat eigenlijk ten oosten van de daadwerkelijke woonwijk ligt. De woonwijk Vroendaal is eigenlijk pas vanaf 2000 ontstaan.

Tijdens de aanleg van de bewoning werd een bronzen zwaard uit de late bronstijd of de vroege ijzertijd (ongeveer 8ste eeuw v. Chr.) gevonden. In het zuiden van de wijk bevindt zich een Rijksmonument uit 1620, genaamd de Torenmolen van Gronsveld. De straatnamen van de woonwijk verwijzen naar Zuid-Limburgse hellingbossen zoals het Savelsbos bijvoorbeeld.

Vroendaal, Maastricht 2015

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in