Stephan Van Appeven
TIM-verslaggever 6 januari 2020

Voorvechtster van vrouwen in topfuncties neemt afscheid

Eind vorig jaar werd Tiny Rieken verrast met een koninklijke onderscheiding. De 70-jarige, woonachtig op Sint-Pieter, werd geridderd in de Orde van Oranje Nassau omdat ze zich tijdens haar carrière sterk heeft gemaakt om meer vrouwen in topfuncties geplaatst te krijgen. Het eervolle moment viel samen met het afscheid van Rieken, die nu met pensioen is.

Ze werd behoorlijk verwend in de eerste week van december. Tiny Rieken zag allereerst de Tweede Kamer instemmen met een wet die voorschrijft dat een Raad van Commissarissen in het bedrijfsleven vanaf nu uit minimaal dertig procent vrouwen moet bestaan. Dan was er ook nog een afscheidsfeest in de Sint-Janskerk, waar Tiny haar pensioen inluidde omringd met collega’s en bekenden uit het werkveld. En dan was er diezelfde avond een  koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Annemarie Penn-te Strake. “Ik was compleet verrast. Over het algemeen zijn het toch vooral mannen die onderscheiden worden, was mijn perceptie.” Het is wellicht niet toevallig dat Tiny, oprichter van ‘Het werving en selectiebureau voor vrouwen’, later ‘Rieken en Oomen’ genaamd, dit dacht. Haar bedrijf, opgericht in 1988, maakte zich sterk om meer vrouwen in aansprekende hoge functies te krijgen, in een door mannen gerunde wereld. Tiny vond namelijk dat veel vrouwelijk talent onbenut bleef. Werkgevers lieten op hun beurt niet snel een vrouw instromen op een functie die daar eerder door mannen werd bekleed.

Wervingsbureau voor vrouwen

Aanvankelijk kwam er wel wat kritiek, want sommige mensen betichtten haar van discriminatie. Maar dat weerhield Tiny niet. “Je mocht vroeger positief discrimineren van de overheid. Als er vrouwen op een functie solliciteerden, mocht daar een voorkeur voor zijn, mits ze natuurlijk geschikt waren.” Vele grote organisaties huurden Tiny’s bedrijf in als ze een vacature ingevuld moesten krijgen en wisten wel waar het selectiebureau mee op de proppen kwam. “Ik mocht altijd met goede vrouwen komen, maar dan werden er via een ander bureau ook mannelijke sollicitanten geleverd. En dan kozen ze vaak toch voor de man. Op een gegeven moment heb ik gezegd dat als men met mijn bedrijf zaken wilde doen, er geen ander bureau meer aan de pas moest komen. Ze kregen dan voldoende goede vrouwelijke kandidaten van mij. Dan hadden ze altijd wat te kiezen.” Door de jaren heen heeft Tiny de nodige vrouwen in hoge functies aan het werk gekregen. De eerste vrouwelijke secretaris-directeur van de Universiteit Maastricht komt bijvoorbeeld uit haar koker. Na een jaar of zeven, toen Tiny inmiddels de krachten had gebundeld met Marian Oomen, is het selectiebureau ook mannen gaan plaatsen. “Als je maar één geschikte vrouwelijke kandidaat levert, heb je als klant niets te kiezen. Vandaar dat we vanaf toen ook mannen selecteerden. We wezen commissies echter wel op de valkuilen, zodat zij niet vanzelfsprekend een gevoelsmatige voorkeur voor de man hadden. Een vrouw kan het inmiddels gewoon winnen van de man, maar als een man de betere optie is, dan moet een bedrijf daar natuurlijk voor gaan.”

Tevredenheid

Tiny vindt, 31 jaar na de oprichting van haar bedrijf met vestigingen in Maastricht (Hoge Barakken) en Utrecht, dat de wereld er anders uitziet. “Het is nog lang niet gelijk, zeker in het bedrijfsleven niet. Maar door de jaren heen hebben we zo verschrikkelijk veel vrouwen geplaatst. “Ik ben tevreden. We hebben een steen in de vijver gegooid en daar zijn veel kringen omheen gekomen. Daar ben ik trots op.” Inmiddels is volgens Tiny de discussie ook ietwat veranderd. “Ik raad tegenwoordig bedrijven aan te zorgen voor voldoende diversiteit. Want niet alleen vrouwen, maar ook gekleurde Nederlanders en jonge mensen worden niet vanzelfsprekend voor een topfunctie gekozen. Terwijl de samenleving zo divers is en je dat gewoon moet laten terugkomen in je organisatie.” Tiny zegt met alle vertrouwen de werkzaamheden te hebben overgedragen aan haar collega’s. Ze staat op het punt oma te worden en kan niet wachten dat ze van haar kleinkind kan gaan genieten.Lees ook