Redactie
19 maart 2021

Voordeur Verhalen – 31

Hoe goed ken jij jouw buurtgenoten? Bekend met de mooie buurtinitiatieven uit jouw wijk? Ken jij de bijzondere verhalen achter de voordeur? Het Sociaal Team Caberg-Malpertuis publiceert sinds augustus 2020 op donderdag wekelijks een Voordeur Verhaal. Dit zijn portretten van buurtbewoners uit de wijken: Caberg, Malpertuis, Brusselsepoort en Pottenberg in Maastricht. Gewoon bijzondere verhalen over vrijwilligerswerk, buurtinitiatieven, hobby’s en passies.

Voordeur Verhalen – nummer 31

Deze week in de serie Voordeur Verhalen, praten we in de wijk Brusselsepoort met Louise. Zij is al jaar en dag toegewijd buurtbewoonster en sinds 2002 penningmeester van Buurtnetwerk Brusselsepoort (eerder Buurtplatform Brusselsepoort). De manier waarop buurtbewoners zich inzetten voor de buurt, kan op verschillende manieren en niveaus. Het Buurtnetwerk gaat met een groep vrijwilligers voor alle buurtbewoners overkoepelend te werk. ‘Een buurt moet fijn zijn om in te wonen. Het is voor mij dan ook belangrijk om verder te kijken dan m’n eigen straat.’ Met een kop thee gaan we aan tafel zitten. Louise vertelt dat het Buurtnetwerk zich bezighoudt met de ontwikkelingen in de wijk, en meekijkt naar de leefbaarheid en de belangenbehartiging van de buurtbewoners. Vijfmaal per jaar komt een groep buurtbewoners bij elkaar en regelmatig zitten ze samen met de gemeente. ‘We hebben bijvoorbeeld gezamenlijk gezorgd voor speelvoorzieningen in de wijk, en meegedacht over de Noorderbrug. De ene keer met meer succes dan de andere.’ Tweemaal per jaar brengt het Buurtnetwerk een buurtblad uit waar precies in staat wat er in de wijk gebeurt. Een dikke klapper met buurtbladen ligt op tafel en herinneringen van waar Louise samen met het Buurtnetwerk bij betrokken was worden opgehaald. ‘Oooh kijk, dit was ook leuk!’ Ze laat een foto zien van duiven bij de Lambertuskerk. ‘Die heeft een tijd leeggestaan. Samen maakten we plannen voor de nieuwe bestemming van de kerk maar die was al bijna ingenomen door de duiven. We hebben er nog gevangen en naar een opvang gebracht!’ Inmiddels is de kerk verbouwd en bewoond. Momenteel denkt het Buurtnetwerk mee over het opknappen van de rotonde op de Gentelaan, het parkeerbeleid en de plannen voor het winkelcentrum van de Brusselsepoort. ‘We hebben door de jaren al heel wat meegemaakt! Samen proberen we er iets moois van te maken, en iedereen die dat wilt, kan daar een steentje aan bijdragen!’

Wil je een keer aansluiten bij de bijeenkomsten van Buurtnetwerk Brusselsepoort? Dan ben je van harte uitgenodigd! Meer informatie is te vinden op: www.buurtnetwerkbrusselsepoort.nl

Nieuwsgierig geworden naar meer verhalen of zelf een mooi verhaal? Kijk dan op www.facebook.com/STCaberg-Malpertuis   Lees ook