Redactie
16 oktober 2020

Voordeur Verhalen

Hoe goed ken jij jouw buurtgenoten? Bekend met de mooie buurtinitiatieven uit jouw wijk? Ken jij de bijzondere verhalen achter de voordeur? Het Sociaal Team Caberg-Malpertuis publiceert sinds augustus 2020 op donderdag wekelijks een Voordeur Verhaal. Dit zijn portretten van buurtbewoners uit de wijken: Caberg, Malpertuis, Brusselsepoort en Pottenberg in Maastricht. Gewoon bijzondere verhalen over vrijwilligerswerk, buurtinitiatieven, hobby’s en passies.

Voordeur Verhalen – 11

Voor het Voordeur Verhaal van deze week gaan we in de wijk Pottenberg langs bij Natascha. Deze uitbundige dame is sinds 2017 de jongste vrijwilliger van Stichting Ouderenwerk Pottenberg (ook bekend als SOP). Wekelijks worden er op de woensdag diverse activiteiten georganiseerd. Denk aan sjoelen, kaarten, biljarten en kaarten maken. Natuurlijk wordt er ook gezellig gekletst bij een kopje koffie of thee. Op donderdagmiddag wordt er gekiend. In december wordt er een kerstviering georganiseerd, een bijzondere middag. Mensen die vaker komen, worden voor een klein prijsje lid. ‘Dat zijn er nu ongeveer 90 tot 100’. Natascha vertelt dat ze in het vrijwilligerswerk is gerold dankzij haar moeder Annie. ‘Mijn moeder was toen al enkele jaren bestuurslid. Toen er een plek als vrijwilliger vrijkwam, zei ik daar geen nee tegen’. Samen met vier andere vrijwilligers zorgt ze voor de activiteiten, maakt ze een praatje met de mensen die komen, en schenkt ze koffie en thee. ‘Soms moet ik er bij spelletjes ook op letten dat iedereen zich aan de spelregels houdt. Er kan nog weleens gefoeteld worden’. Natascha vertelt dat ze heel vrolijk wordt van het vrijwilligerswerk en altijd met plezier gaat. ‘De mensen bij het SOP vertellen vaker dat ze het mooi vinden dat een jong iemand zich bekommert om de ouderen’. Mensen een fijne middag bezorgen doet ze met heel haar hart. De waardering die Natascha krijgt voor haar vrijwilligerswerk raakt haar telkens weer, al is het volgens haar een kleine moeite.
Ook een keer een kijkje nemen bij het SOP? Woensdag worden van 13:00 uur tot 16:00 uur activiteiten georganiseerd. Donderdag wordt er van 12:30 uur tot 16:15 uur gekiend. Locatie is buurtcentrum De Romein in Pottenberg. Het SOP is er voor iedereen in de leeftijd vanaf 55, en voor mensen vanaf 35 die volledig zijn afgekeurd. Een lidmaatschap kost € 3,00.

Nieuwsgierig geworden of zelf een mooi verhaal? Kijk dan op www.facebook.com/STCaberg-Malpertuis   Lees ook