Algemene redactie
7 september 2020

“Voor mij is het heel normaal om afval op te ruimen”

Een interview met Lianne Thissen, secretaresse bij het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie in Maastricht.

Tekst en foto’s: Frederique Pronk

Vandaag interview ik Lianne Thissen. Lianne is al enkele jaren werkzaam als secretaresse bij CNME Maastricht en regio. Het aandacht hebben voor natuur en milieu vindt ze belangrijk. Daarom was het voor haar van extra waarde om voor CNME te gaan werken. Ze woont in een leuk appartement bij Vernieuwend Wonen met aangrenzend een gezamenlijke tuin die een mooi uitzicht biedt.

Een paar jaar geleden hoorde Lianne van het project Schone Maas. Het heeft als doel om samen met verenigingen na een hoogwaterperiode zwerfafval langs de oevers van de Maas op te ruimen. Wanneer dit afval niet opgeruimd wordt dan komt dit als “plastic soep” in de oceanen.

Lianne kwam in actie en wist een aantal bewoners te mobiliseren. Met ongeveer 15 man sterk maakten ze een aantal jaren achter elkaar op een bepaalde datum de oevers schoon. Ze ontvingen daarvoor een kleine vergoeding die dan weer gebruikt werd voor de gezamenlijke tuin. Ze merkten bij het opruimen dat ze handen te kort kwamen waardoor Lianne op zoek ging naar nieuwe mogelijkheden. Ze benaderde buurtbladen en het buurtplatform Ceramique. Ook ging ze via via wat mensen benaderen voor de opruimactie, waar ik zelf ook gretig op toehapte. Dit werkte goed en zo groeide de groep uit naar ruim 38 personen.

Inmiddels is het een leuk jaarlijks uitje geworden waar jong en oud bij betrokken is. Als afsluiting en als dank regelt Lianne voor de groep een heerlijke lunch. Het bedrag gaat tegenwoordig naar een goed doel, want de actie is nu breder getrokken dan de woonvereniging. De laatste keer is het bedrag gedoneerd aan de Plastic Soup Foundation.

Dit jaar hebben ze helaas niet kunnen opschonen doordat het water tijdens die dag te hoog stond. Daarna kwam ook nog eens corona, waardoor het lastig werd om een ander moment te plannen. Lianne gaat wel 19 september tijdens World Clean Up Day met een aantal bekenden de maas schoonmaken. Ze doet dit via het project Maas Cleanup. CNME is ook verbonden aan dit project. Die dag zullen de oevers van Eijsden tot de Mookerhei schoongemaakt worden door zo veel mogelijk mensen. Je kunt je voor dit evenement inschrijven en daarmee bijdragen aan een schonere wereld.

Lianne hoopt dat veel mensen mee gaan doen. Ook hoopt ze volgend jaar weer het opschonen zoals voorheen op te kunnen pakken. Inmiddels is het een gebruik geworden en stromen de aanmeldingen soepel binnen. Wie weet ligt dat aan de lekkere soep die ieder jaar weer geserveerd wordt.Lees ook