Volop ideeën om De Heeg weer een hart te geven

op 20 april 2018 door Lieke Rijkx TIM-verslaggever

Alle stoelen en barkrukken waren bezet, sommige mensen zaten op tafels, anderen stonden tegen de muren. 120 mensen hadden zich aangemeld, maar er kwamen zo’n 170  belangstellenden op 16 april naar de informatieavond van Buurtnetwerk Like de Heeg en gemeente Maastricht in De Boeckel. Van het ‘spookcentrum’ in De Heeg weer het kloppende hart van de wijk maken, blijkt een urgent onderwerp voor de omwonenden.

“De leegstand is droevig en de sporthal is een lelijk ding, daar kan ik niets anders van maken”, weet ook Karin Gybels van de gemeente. Zij begint de avond met een presentatie over de stand van zaken in de wijk. De Heeg kampt met verschillende problemen, zoals leegstand (waar ooit een bruisend winkelgebied was, zijn alleen de Jumbo, de frituur en een paar dienstverleners gebleven), weinig groen en veel donkere hoekjes in de openbare ruimte, verkeershinder en overlast van hangjongeren. “We hebben veel goede ideeën gehoord om de situatie te verbeteren. Daarbij staat voorop dat de problemen in samenhang worden opgelost, niet iedere partij voor zich. Vanavond is voor het opperen en delen van ideeën. Er zijn nog geen knopen doorgehakt, u komt niet voor voldongen feiten te staan. Bij alles wat we gaan doen, willen we bewoners betrekken.”

Ellende
Na de presentatie volgen de vragen. “Ik hoor goede dingen, maar ik mis een tijdspad. Hoe lang gaat deze ellende nog duren?” Een andere bewoner uit zijn frustratie nog iets feller: “Waar waren jullie toen het winkelcentrum in Gronsveld er kwam. Waar waren jullie toen Jan Linders aan de Rijksweg ging zitten? Dachten jullie soms ‘het is maar De Heeg’?” Een ander vindt dat buurtbewoners niet alleen moeten klagen, maar ook iets moeten doen. “Sluit je aan bij een werkgroep. Doe hier je boodschappen. Als iets je niet bevalt aan de Jumbo, zeg het tegen de bedrijfsleider dan kan hij er iets aan doen. Maar jullie gaan zelf al tijden elders winkelen, daarom staat er zo veel leeg.”

Nieuwe energie
In kleinere groepen wordt daarna dieper ingegaan op verschillende zaken. Vastgoedeigenaar Orange Capital hoopt door een forse uitbreiding van de Jumbo en het opknappen van de parkeergarage in het eerste kwartaal van 2019 nieuwe huurders van de leegstaande winkelruimten aan te trekken. “We rekenen op een sneeuwbaleffect.” In de tussentijd kunnen er misschien pop-ups komen, dan kan ook de tweede pinautomaat weer open. “Wij zien echt wel toekomst in het winkelcentrum.”
De gemeente is positief over Orange Capital die het vastgoed overnam van een partij die maar weinig interesse toonde in onderhoud. Gybels: “We hebben vertrouwen in Orange Capital. Toen we met hen in zee gingen kwam er nieuwe energie binnen.”

Creatieve ideeën
Frank Boesten stelt in zijn groepje voor om een gymzaal te bouwen op de plek waar Basisschool de Kring wordt afgebroken. Maar dat blijkt geen optie, weet stedenbouwkundige Carlos Apers, omdat de kinderen van het nieuwe IKC dan te ver moeten lopen. Apers heeft efficiënte, kostenbesparende ideeën. “Als leraren van de nieuwe school gebruik maken van de parkeergarage die toch grotendeels leegstaat, hoeft er minder asfalt bij de school te komen.”

Blij verrast
Een andere groep spreekt over de samenhang in de wijk en hoe het Buurtnetwerk met evenementen het wij-gevoel kan vergroten. Dave Reneerkens van het Buurtnetwerk: “Ik ben blij verrast door de grote opkomst. Mooi dat er wordt nagedacht over veel meer dan alleen het winkelcentrum. Het is echt de bedoeling om de wijk weer een hart te geven. We zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken.”

Dat meedenken gebeurt deze avond volop. Ooit was er het Heegenement en een braderie. Evenementen die worden gemist. Net als een plek voor senioren en een plek voor de jeugd. Een skatepark, een sportruimte met fitness en een koffietentje met terras zouden veel goeds doen. Maar dan moet er eerst een goed toegankelijk, open en gezellig plein komen. Dat is mogelijk als ervoor wordt gekozen de sporthal te slopen en elders nieuw te bouwen in plaats van renoveren. Dat is een beslissing die afhangt van het gemeentebrede sportbeleid en daarom nog even op zich laat wachten.

Ideeën genoeg dus, nu komt de tijd van besluiten nemen en uitvoeren. Wordt vervolgd…

Bekijk voor meer informatie de presentatie die 16 april 2018 aan de aanwezigen werd getoond

Foto’s: Aron Nijs