Verbeter je buurt of stad

De gemeente Maastricht voert allerlei taken uit in de stad. Van afval inzamelen en wijken opnieuw inrichten tot sportles geven op scholen en jou informatie geven via een nieuwsbrief. Denk jij weleens bij 1 van die dingen: kan dit niet op een betere of andere manier? Maak dan gebruik van het ‘Uitdaagrecht’ of Right to challenge. Jij als inwoner mag taken van ons overnemen als jij denkt dat dit slimmer, handiger, goedkoper en/of sneller kan. 

Aan de slag

In jouw wijk of buurt weet jij als geen ander wat er speelt en wat er goed zou kunnen werken. Wat valt jou op?

 • Zou het beheer van jullie buurthuis goedkoper kunnen?
 • Kan het onderhoud van een park handiger?
 • Zou jij de straat beter kunnen schoonmaken?
 • Kun jij een beter plan bedenken om beter om te gaan met afval in de wijk?

Heb je een goed idee? Zet het op papier en mail het naar participatie [at] maastricht.nl (participatie[at]maastricht[dot]nl) 
Belangrijk is dat je je plan zelf gaat uitvoeren. Je kunt zo het verschil maken voor je buurt en misschien wel voor de hele stad!

Voorwaarden

Bij elk voorstel moeten we ook rekening houden met de verschillende belangen en veiligheid van iedereen. Daarom geldt ook een aantal voorwaarden voor het 'Right to challenge'.

 • Je woont in de buurt waar het idee over gaat.
 • Je idee gaat over een gemeentelijke taak of over een lokale voorziening zoals een sportveld, school, ontmoetingsplek die er nu is.
 • Wettelijke taken die alleen door een overheid kunnen worden uitgevoerd, zoals gemeentelijke belasting heffen of het werk van de hulpdiensten, vallen buiten het recht.
 • Je kunt de prestatie leveren (op basis van jouw kennis en ervaring).
 • De inwoners van de buurt steunen het idee.
 • Het initiatief schaadt geen andere inwoners van de buurt.
 • Je dient het voorstel in vanuit een rechtsvorm: een stichting, vereniging of bedrijf.
 • De kosten voor de uitvoering zijn lager dan de kosten die we nu maken. Mail ons als je wilt weten hoe hoog onze kosten nu zijn.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op via participatie [at] maastricht.nl (participatie[at]maastricht[dot]nl).