Laurens Bouvrie
TIM-verslaggever 10 juli 2020

Vakantie in eigen stad: doe mee met CNME; spot en fotografeer mussen en gierzwaluwen

De mussen vielen de afgelopen twee weken niet bepaald van het dak en mocht u de spreekwoordelijke zwaluw hebben gezien, die maakte inderdaad nog geen zomers gevoel los. Behalve het goede nieuws van de weerstations dat juli 2020 toch echt nog wel zomerse dagen voor ons in petto heeft, heeft het Centrum voor Natuur en Educatie (CNME) een ander aardig vooruitzicht in petto. Deze maand en augustus en september vraagt de instelling de Maastrichtenaren hun ogen open te houden voor de huismus en de gierzwaluw. Vogels spotten en tellen is voor velen al een hobby. Een extra prikkel mee te doen: wie maakt de mooiste foto van deze vliegende stadsgenoten? En nu velen van ons de vakantie een jaartje overslaan is dit een uitgelezen kans een mussen- dan wel zwaluwspecialist te worden.

 

 

CNME roept burgers op tot telling huismus en gierzwaluw

Huismussen en gierzwaluwen zijn geliefde inwoners van Maastricht. Waar mensen wonen, voelen ook deze soorten zich thuis. Maar het gaat niet goed met onze stadsgenoten. Daarom doet de gemeente Maastricht via CNME een oproep aan alle inwoners van Maastricht op om hun waarnemingen van deze soorten door te geven.

De stad is bij uitstek een plaats waar mensen en vogels elkaar ontmoeten. Voor sommige vogelsoorten, zoals de huismus en de gierzwaluw, is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied. Een stad als Maastricht is altijd in ontwikkeling. Denk aan de sloop van de flats aan de Groene Loper, renovatie in Limmel, nieuwbouw aan het Lindekruis en de trend van dakisolatie van oude gebouwen. Deze ontwikkelingen zijn vaak minder gunstig voor de vogels die er wonen want voor hun nestplekken zijn de huismus en gierzwaluw volledig afhankelijk van gebouwen.

 

Zie jij ze vliegen?

Onder deze titel gaat CNME in de maanden juli, augustus en september zo veel mogelijk Maastrichtenaren aansporen en enthousiasmeren om hun ogen open te houden voor de huismus en gierzwaluw. Of belangrijker nog, om deze waarnemingen ook te melden via www.cnme.nl. Citizen science, ook wel burgerwetenschap genoemd, kan een goede signaalfunctie vervullen en een completer beeld geven van de verspreiding van deze soorten. Deze belangrijke gegevens helpen de gemeente Maastricht om deze soorten uiteindelijk beter te beschermen. Stadsecoloog Peter Alblas van CNME ‘We hopen dat mensen massaal mee gaan doen en zo meehelpen de biodiversiteit in de stad in stand te houden. Het zou prachtig zijn als mensen hun buren en familie enthousiast maken voor deze fascinerende vogels! 

u in de gelegenheid in de maanden juli, augustus en september zo veel mogelijk Maastrichtenaren aansporen en enthousiasmeren om hun ogen open te houden voor de huismus en gierzwaluw. Of belangrijker nog, om deze waarnemingen ook te melden via www.cnme.nl. Citizen science, ook wel burgerwetenschap genoemd, kan een goede signaalfunctie vervullen en een completer beeld geven van de verspreiding van deze soorten. Deze belangrijke gegevens helpen de gemeente Maastricht om deze soorten uiteindelijk beter te beschermen. Stadsecoloog Peter Alblas van CNME ‘We hopen dat mensen massaal mee gaan doen en zo meehelpen de biodiversiteit in de stad in stand te houden. Het zou prachtig zijn als mensen hun buren en familie enthousiast maken voor deze fascinerende vogels! 

 

Aan deze actie is een fotowedstrijd verbonden. Mensen die een mooie foto van de huismus en gierzwaluw maken, kunnen deze inzenden naar CNME.

 

Kijk op www.cnme.nl voor meer informatie, leuke filmpjes en alles wat je meer wilt weten over deze publieksactie.Lees ook