Romain Groenen
14 oktober 2019

‘Ut Kretsje’ in Amby: mini-voedselbank en sociale ontmoetingsplek

Net als in veel andere Maastrichtse wijken bestaat ook in Amby een buurtnetwerk dat zich inzet voor het verbeteren van de leefbaarheid en de vitaliteit van de wijk. Het draagvlak is in Amby groot en aantal actieve buurtbewoners hoog. Het buurtplatform telt meer dan tien werkgroepen: onder andere samen breien, samen koken, samen dansen, samen boodschappen doen en een klusteam. Daarnaast is het Buurtplatform Amby niet alleen een netwerk van bewoners, maar ook voor bewoners. Een van de initiatieven is ‘Ut Kretsje’ (Het kratje), een mini-voedselbank waar mensen die het nodig hebben dagelijks een voedselpakket kunnen ophalen. Een van de reguliere bezoekers is Annemiek.

Annemiek woont al vijftien jaar in Amby, samen met haar twee kinderen en drie katten. Vorig jaar september stond een vrijwilliger van Buurtplatfom Amby met een voedselpakket voor haar deur na meerdere signalen van een oplettende buurtbewoner. “In ons gezin liep het destijds niet geweldig; mijn man was al geruime tijd ziek, kwam vervolgens thuis te zitten en verloor uiteindelijk zijn baan. Die baan was op basis van een nul-urencontract, dus hij had géén recht op een uitkering. Ik was vanaf dat moment verantwoordelijk voor het gezinsinkomen. Door die drukke baan en de zorg voor de kinderen sneeuwde het huishouden steeds verder onder. We zaten ook nog midden in een verbouwing die toen op een laag pitje kwam te staan. Een verre van een ideale situatie.”

Drempel

“Toen die vrijwilliger op een avond voor onze deur stond, hield ik meteen de boot af”, vervolgt Annemiek. “Ik wilde geen hulp, ik kon wel voor mezelf en mijn gezin zorgen. We hebben toen een hele tijd aan de deur staan praten en hij nodigde mij uit om eens langs te komen bij het buurtplatform voor een kop koffie. Het was allemaal heel laagdrempelig volgens hem, maar in de praktijk bleek het een enorme hobbel waar ik overheen moest. Ik had rond die tijd wel al via de Levantogroep ondersteuning gekregen om thuis alles weer op orde te krijgen. Ons sociaal leven lag helemaal op z’n gat; ik kwam na een dag werken doodmoe thuis en mijn man was zwaar gehandicapt. We kwamen daardoor de deur niet meer uit. Na een tijdje zijn we toch een keer samen langsgegaan omdat ik wel de behoefte had om met iemand over onze situatie te praten. We spraken met bezoekers van “Ut Kretsje” en vrijwilligers van het buurtplatform. Mijn man ging daarna al vrij snel op maandagen meekoken met het kookteam; zij maken maaltijden die hulpbehoevende buurtbewoners gratis kunnen afhalen. Het was voor ons beiden een mooie afleiding en weer goed om onder de mensen te komen.”

Noodlot

Hun leven kreeg langzaam weer wat meer vorm toen het noodlot plotseling toesloeg. Annemieks partner kreeg tijdens een opname in het ziekenhuis te horen dat een agressieve vorm van kanker had. Vijf weken later overleed hij. “Dat was een afschuwelijke tijd. Ik ben toen een poos gestopt met werken, mijn werkgever heeft me toen heel goed gesteund. In de weken na het overlijden ben ik niet meer langsgegaan bij het buurtplatform. Later kreeg ik toch weer behoefte aan afleiding en mensen om me heen. Vanaf toen ben ik regelmatige bezoeker en vrijwilliger. Ik neem in de PLUS artikelen in ontvangst van mensen die ze doneren aan “Ut Kretsje”. Ook breng ik maaltijden die we samen maken aan huis bij mensen die het zelf niet kunnen komen ophalen. Ik heb bij mij thuis ook van verschillende vrijwilligers van het buurtplatfom hulp gekregen bij de verbouwing, het schilderwerk en het huishouden. Ik ben heel blij met al deze hulp, maar het “Ut Kretsje” is niet alleen een voedselbank, het is ook een heel goed middel tegen vereenzaming. Voor mij en ook voor veel buurtgenoten. Want lang niet iedereen die hier aan tafel aanschuift neemt iets van eten mee. Er is veel solidariteit en begrip voor elkaar. We delen onze ellende, toch lachen we ook veel samen. En de lijntjes naar professionele hulpverlening zijn er heel kort. Hopelijk zorgt mijn verhaal ervoor dat buurtgenoten ook over hun schroom heenstappen en hier eens binnenlopen voor een kop koffie.”

Annemiek is een uit privacyoverwegingen verzonnen naam.Lees ook