Update uitbreiding Sportpark Heugem

op 12 juli 2018 door Ger Starmans Buurtreporter

De uitvoering van de werkzaamheden aan het nieuwe sportpark in Heugem vorderen gestaag.

Het grondwerk is achter de rug. Nu wordt het terrein afgedekt met een laag zand waarop straks de grasmat en het kunstgras zal worden aangebracht. Rondom de oefenvelden worden 22 lichtmasten geplaatst omdat het trainen meestal in de avonduren zal plaatsvinden.

Van de huidige 8 kleedkamers worden er 4 vergroot tot moderne XL-kleedkamers. De 2 scheidsrechterskamers zullen ook iets groter worden uitgevoerd. Het bestaande dakterras zal eveneens worden uitgebreid en wordt er een liftschacht gebouwd waardoor mindervaliden het dakterras met kantine probleemloos kunnen bereiken. Wordt vervolgd.