Teleurgesteld buurtplatform Sint Pieter houdt op te bestaan

op 17 april 2017 door Kevin Lux TIM-verslaggever

Sint Pieter, Maastricht 2015

Jarenlang waren ze het aanspreekpunt voor mensen en initiatieven in de buurt, maar deze maand leggen de leden van het Buurtplatform Sint-Pieter, Jekerdal en Villapark de taken neer. Reden: ze voelen zich ontmoedigd door de nieuwe weg die de gemeente is ingeslagen. De Cultuurroute op 23 april wordt het laatste wapenfeit.

Zuur willen ze niet overkomen, maar gefrustreerd en teleurgesteld zijn ze wel degelijk. Werd het buurtplatform van de drie wijken Sint Pieter, Jekerdal en Villapark een tijd geleden door de gemeente nog geroemd voor de manier waarop ze de term ‘buurtnetwerk’ gestalte gaven, onlangs werd bekend dat de subsidie voor 2017 werd ingetrokken. De transitie van platform naar netwerk was volgens de gemeente niet geslaagd. En dus legt het zevenkoppige bestuur de taken nu neer. “De koek is bij ons op”, laat voorzitter Marianne Bruijnzeels weten. “We waren de laatste tijd meer bezig met ambtelijke procedures dan met de wijk. Het elan dat altijd zo overweldigend aanwezig was bij de bestuursleden, is weggesijpeld. We willen niet meer.”

Het probleem begon in 2015 toen de gemeente besloot de buurtplatforms in de stad om te vormen tot buurtnetwerk. Alle netwerken worden sindsdien op dezelfde manier behandeld en krijgen dezelfde subsidie. Voor extra geld is een zogenoemde tender-regeling in het leven geroepen, waarmee initiatieven zich los van een buurtnetwerk kunnen meedingen voor een beetje steun vanuit de gemeente. “In Sint Pieter waren we al in 2014 begonnen met het omvormen van het platform naar een netwerk. Ons uitgangspunt was ‘samenwerken werkt’”, geeft Bruijnzeels, die zelf vijf jaar verbonden is aan het platform, aan. De gemeente was enthousiast over onze plannen.

Ambities
Toch had men in Sint Pieter ook moeite met enkele veranderingen, gebaseerd op gelijke monniken, gelijke kappen. “Maar niet alle monniken zijn hetzelfde en dus past de kap niet overal even goed”, legt de scheidend voorzitter uit. “Er wordt geen rekening gehouden met verscheidenheid in ambities en resultaten.” Als voorbeeld wordt de periodieke nieuwsbrief gegeven. “In de nieuwe situatie krijgen we nog maar één euro per brievenbus. Daar moeten we dan de volledige communicatie van al onze dossiers betalen, inclusief onze nieuwsbrief, die vier maal per jaar verschijnt. Dat lukt gewoon niet. We hadden net het plan opgezet om in onze nieuwsbrief ook informatie van ondernemers en verenigingen te bundelen, omdat de mensen in een enquête aangaven dat graag te willen. Wij zouden het de eerste drie jaar als buurtplatform mede-financieren, maar daarna zou het door reclame-inkomsten gedragen moeten worden.”

Ook de tender-regeling was een doorn in het oog. “Deze werkt ad hoc, te laat en is onzeker, terwijl onze activiteiten vragen om een lange adem en pro-activiteit”, aldus Bruijnzeels. Om de gemeente daarvan te overtuigen, volgden vele gesprekken en onderhandelingen, maar zonder resultaat. Toen een tijdje geleden het nieuws kwam dat de subsidie voor 2017 door de gemeente werd ingetrokken, was de maat vol. “We hebben ze een brief gestuurd en laten weten dat we onze taken neerleggen”, geeft Bruijnzeels aan. “Sindsdien hebben we nog geen officiële reactie van de gemeente ontvangen. Daar wachten we nog op.” De gemeente laat aan Thuis in Maastricht weten de beslissing te betreuren, maar blijft open staan voor buurtinitiatieven uit de wijk.

Het huidige bestuur blijft aan tot aan de zelf georganiseerde Cultuurroute op 23 april. “Dat wordt ons laatste wapenfeit”, klinkt de voorzitter resoluut. “Het is aan de politiek om nu te gaan kijken of de nieuwe regeling die ze hebben ingesteld wel bereikt wat ze ermee voor ogen hadden. Maar ook al draaien ze alles terug, voor ons zit het er nu op. We zijn klaar.” Wel hoopt ze dat er in de buurt nieuwe mensen opstaan om het stokje over te nemen. “Gebeurt dat niet, dan doeken we het platform op. En dat zou jammer zijn, want het platform werd erkend door de buurt en dus kwamen er veel vragen en problemen bij ons binnen. Waar moeten die dan naartoe?”