Subsidies

op 6 december 2017 door Suzanne Mestrom

Op dit moment (april 2019) zijn er vijf overheidssubsidies beschikbaar waar je, als je gaat verbouwen, misschien aanspraak op kunt maken. Daarnaast kun je onder gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid als je je woning gaat verduurzamen of levensloopgeschikt gaat maken. Informatie over huursubsidie en andere inkomensondersteunende middelen is te vinden op de website pasopjegeld.nl

 

Subsidieregeling kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen
Als je een woning in Maastricht hebt gekocht die al een jaar te koop stond, én je gaat deze met een bouwdepot verbouwen, dan kun je subsidie aanvragen. Je kunt dan 20% subsidie krijgen over van het verleende bouwdepot door de hypotheekverstrekker tot een maximum van €10.000,-. Als je bijvoorbeeld een bouwdepot hebt van €5.000,-, en je voldoet aan alle voorwaarden,  dan krijg je €1.000,- klussubsidie van de gemeente. Je vraagt deze subsidie aan bij de gemeente door het aanvraagformulier in te vullen en ingevuld samen met de bijhorende stukken in te zenden.

 

Subsidie energiebesparing in eigen huis
De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande koopwoningen. Voor eigenaar-bewoners is het budget inmiddels beschikt. Het heeft voor eigenaar-bewoners van een eigen huis daarom geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen. Voor Verenigingen van Eigenaren is er wel nog budget. Meer informatie over de subsidie vindt je op de website van de Rijksoverheid.

 

Investeringssubsidie duurzame energie
Met deze investeringssubsidie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer informatie over de investeringssubsidie vindt je op de website van de Rijksoverheid.

 

Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020
Deze subsidie is bedoeld voor de particulier eigenaar van een woonboot gelegen in rijkswater, voor een boordvoorziening voor riolering. Meer informatie over de investeringssubsidie vindt je op de website van de Rijksoverheid.

 

Subsidieregeling meerkosten Vraaggericht Bouwen
Wil je een woning in Maastricht samen met anderen bouwen op een bouwkavel? Dit noemt men Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hierbij ontwikkelt en besteed het collectief de bouwopdrachten aan, en zijn de kopers zelf opdrachtgever. Omdat deze manier van bouwen kosten kan meebrengen die bij reguliere bouwprojecten niet ontstaan, zoals extra procesbegeleiding door een architect, kunnen CPO initiatieven een subsidie van maximaal €1500,- per woning krijgen (tot een maximum van €30.000,- per CPO initiatief). Je vraagt deze subsidie aan bij de gemeente door het aanvraagformulier in te vullen en ingevuld samen met de bijhorende stukken in te zenden. Als je huurwoningen gaat bouwen en de toekomstige huurders actief wil laten meebeslissen over de woning die je gaat bouwen (Medeopdrachtgeverschap of MO) dan kun je deze subsidie ook aanvragen.

 

Geld lenen via de Duurzaam Thuis Lening
De Provincie Limburg heeft een lening waar je wellicht gebruik van kunt maken: de Duurzaam Thuis lening. Meer informatie over de lening vindt je op de website van de Provincie.