Hans Moleman
TIM-verslaggever 21 april 2021

Studentenvereniging Hotelschool overstijgt zichzelf

Jennifer Timmermans van Mondiaal Maastricht belicht als Goal Getter deze week: Bo Croonen, voorzitter van Amphitryon, de studentenvereniging van de Maastrichter hotelschool. Haar sociëteit mikt op heel wat duurzame SDG-doelen.

Amphitryon is er trots op een gemengde vereniging te zijn, in tegenstelling tot heel wat andere studentenverenigingen. In deze sociëteit is werkelijk iedereen van de Hotelschool welkom, zonder onderscheid. Zo werken ze er momenteel voor het eerst aan een LGBTQ+ event: streven naar gendergelijkheid (SDG#5). 

Bekers

De vereniging heeft ook een ‘duurzame commissie’.  Zo hebben ze het gebruik van wegwerp bekers bijvoorbeeld vervangen door herbruikbare bekers. Daarnaast is er het plan om een moestuin aan te leggen als lokale bron van ingrediënten om mee te kunnen koken.

Een ander initiatief in dit kader is de oproep aan alle studenten om de temperatuur van de cv-ketel wat lager te zetten. Met een actie afval opruimen zorgen ze ook mee voor een schone en aangename buurt.

Energieneutraal

Ook staat een kledingruil gepland zodra de corona-maatregelen het toelaten. Via een webinar zullen de deelnemers daarbij kennismaken met vele aspecten die verkeerd gaan op gebied van duurzaamheid in de kledingindustrie. Overgebleven kleren worden weggegeven.

Al deze activiteiten van Amphitryon vallen binnen het streven naar duurzame gemeenschappen (SDG#11) en duurzame consumptie en productie (SDG#12).  En de schenking van kleding beantwoordt aan SDG#1, armoede verminderen. 

Buddy

Verder is Bo met haar team in samenwerking met een architect concrete plannen aan het uitwerken voor de bouw van een nieuw energieneutraal gebouw waarin de sociëteit binnen afzienbare tijd zal worden gehuisvest.  Met dit initiatief zal een grote stap worden gezet in de richting van betaalbare en duurzame energie (SDG#7).

De studentenvereniging heeft ook een educatiecommissie die kan helpen met bijlessen en het vinden van stageplekken en solliciteren. Ook wordt gewerkt aan integratie van de internationale studenten. Via het ‘buddy-systeem’ worden ze gekoppeld aan een Nederlandse student.  Dat valt weer onder SDG#10, het verminderen van ongelijkheid.

Goede doelen

Amphitryon steunt ook goede doelen. Zo was er een sponsorloop georganiseerd om geld op te halen ter bestrijding van de ziekte van Lyme, het kankerfonds wordt gesteund met een 555-challenge: ren 5 kilometer, doneer 5 euro en nomineer 5 anderen om hetzelfde te doen.  En ook een afgebrand vissershuisje in de buurt is geholpen met een inzamelactie.

Onlangs hebben de hotelschoolstudenten ook een bijdrage geleverd aan de voedselbank.  De studenten hadden postgevat voor alle Jumbo’s van Maastricht en hebben zo 75 kratten voedsel ingezameld. Voor het activiteitencentrum ‘de Kanjel’ organiseren ze elk jaar een dag waarop ze gehandicapten op sleeptouw nemen. Op die manier kunnen ze de zorgverstrekkers even ontlasten.

Feestgangers

Een studentensociëteit kan overlast geven, maar Bo streeft ernaar om alles zo harmonieus mogelijk met de buurt te laten verlopen. Bij een feest zorgt ze er bijvoorbeeld voor dat er na afloop studenten postvatten op verschillende plaatsen in de woonbuurt om vertrekkende feestvierders waar nodig tot rust te manen. 

Verder gaat ze regelmatig rechtstreeks in gesprek met de buurt om te polsen naar de ervaringen en bezorgdheden van de buurtbewoners. Op basis van een open dialoog wordt er dus actief gestreefd naar een vreedzame community (SDG#16).

Geluk

Als voorzitter van de studentenvereniging beklemtoont Bo ook het belang van partnerschappen om doelstellingen te bereiken (SDG#17). Naast de samenwerking met de buurt en sponsoren is de samenwerking met de hotelschool en de campus van kapitaal belang.  Het partnerschap met de buurt blijkt bijvoorbeeld uit een jaarlijks weerkerende bijdrage aan de organisatie van de kerstmarkt.

Bo laat zien hoe haar generatie van de wereld een betere plek wil maken door tal van initiatieven die het tradtionele werkterrein van een studentenvereniging overstijgen. Daarmee wil ze iedereen ertoe brengen verder te kijken dan je eigen straatje: door het dienen van de belangen van je medemens wordt je zelf uiteindelijk ook een gelukkiger persoon.

Meer lezen over Bo Croonen en de SDG´s, de duurzame doelen:  www.mondiaalmaastricht.nl

 

 Lees ook