Studentenstudio’s in Carré: een jaar later

op 29 mei 2017 door Karin Somers TIM-verslaggever

Aan de Tongerseweg ligt Carré: 143 studentenstudio’s in de voormalige sigarenfabriek Philips Tabak. Na 15 jaar leegstand is er een jaar geleden een nieuwe invulling gegeven aan het gebouw. Lara Unlu is een van de eerste bewoners. Jos en Elly Brouner wonen schuin tegenover het pand. Hoe leven studenten en Maastrichtenaren hier samen?

Wonen met plezier

Jos woont zijn hele leven al in Maastricht. Ruim 40 jaar geleden trouwde hij met Elly en samen wonen ze sinds 1984 met veel plezier aan de Tongerseweg.

Jos en Elly wonen graag aan de Tongerseweg

“Toen bekend werd dat hier studentenwoningen kwamen, is er een informatieavond voor de buurt georganiseerd. We maakten ons vooral zorgen over mogelijk geluidsoverlast” vertelt Jos. Dat is gelukkig niet het geval. “Als er harde muziek tot laat in de avond klinkt, dan kunnen we Tim Gielen van Studentenservicebureau Jules bellen. Het wordt dan altijd snel opgelost. De laatste keer hadden de andere studenten er zelf ook last van” lacht Jos.

Studeren in Maastricht

Voor student Lara is Tim ook geen onbekende. “We zitten met alle huurders in een What’s App groep en hij reageert altijd heel snel op onze vragen. Tim heeft nog net geen EHBO-kistje klaar staan voor als iemand zijn teen stoot. Daar maken we weleens grapjes over.”

Vijf jaar geleden kwam Lara in Maastricht studeren. Ze is geboren in Turkije en heeft in Engeland op school gezeten. Haar keuze voor Maastricht was vrij willekeurig. “Ik werd niet ingeloot op de scholen in Engeland waar ik me voor had ingeschreven. Toen iemand enthousiast over de Universiteit Maastricht vertelde, ben ik naar een open dag gegaan. Zo ben ik hier terecht gekomen.”

Luxe

Na enkele studentenhuizen is Lara naar een studio in Carré verhuisd

Na een aantal jaren in verschillende studentenhuizen, hoorde Lara over de studio’s in Carre. “Ik vond het tijd om echt alleen te gaan wonen. En tegelijkertijd vond ik het ook wel spannend. Ging ik me niet eenzaam voelen?” Lara verhuisde in juli 2016. Van die eenzaamheid is geen sprake: “We hebben best veel contact onderling. En Tim staat altijd voor ons klaar. Hij attendeerde ons er zelfs op wanneer de restzak naar buiten moest. Als je particuliere studentenhuizen gewend bent, dan is Carré echt luxe.”

Afval

Over dat afval is wel wat gedoe in de straat, vertelt Jos. De studenten van Carré hebben inmiddels een eigen afvalcontainer op het terrein, met een pasjessysteem. Omdat dit systeem in het begin nog niet werkte, kregen ze van Jules een rol restzakken. Het afval werd tijdelijk elke week opgehaald. Waardoor is er dan toch overlast? Jos: “Als er zakken niet opgehaald worden, gaan kinderen er tegen schoppen en maken dieren ze open. Met alle gevolgen van dien. Er ligt hier regelmatig rotzooi op de stoep.”

Jules heet alle inwoners welkom

De Gemeente Maastricht geeft aan dat de overlast komt door het verkeerd aanbieden van de restzak. “We weten natuurlijk niet van wie die zakken zijn, maar bewoners kunnen gewoon de afvalkalender blijven volgen” aldus Stefan Gybels, perswoordvoerder op het gebied van afvalbeheer. Vermoed wordt dat het probleem is ontstaan, doordat andere bewoners ook hun restzak wekelijks buiten gingen zetten. Deze worden echter maar een keer in de twee weken opgehaald. “Als dit probleem blijft aanhouden, dan gaan we hier als gemeente actie op ondernemen. Mensen kunnen sowieso altijd een melding bij ons doen.”

Lara: “We kunnen nu de afvalcontainer gebruiken, dat is echt fijn. Voordat hier een milieuperron was, lieten we het op de groepsapp weten wanneer iemand met de auto naar het milieuperron ging, zodat iedereen het gescheiden afval kon wegbrengen.” Jos wijst naar de restzak die aan de straat staat. “Voorlopig is het probleem helaas nog niet opgelost.”