Stephan Van Appeven
TIM-verslaggever 2 december 2019

Stichting Veul Diech Good: ‘Alles om die lach weer op gezichten van mensen te toveren’

De Stichting Veul Diech Good, die zich inzet voor stadsgenoten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, greep afgelopen week naast de eerste plaats bij de EmPOWER jouw initiatief-verkiezing. Hierbij worden burgerinitiatieven, die erop gericht zijn mensen in armoede te helpen, ondersteund met een geldbedrag. Veul Diech Good eindigde als derde met haar Feel Good Xmas-markt die zij halverwege december organiseert. Daarvoor ontving de drie jaar oude stichting 750 euro.

Ze weten allebei hoe het is om geen euro te besteden te hebben. Het echtpaar Myriam Vegers (61) en Anton Vegers (58) moest in 2008 een enorme klap verwerken toen laatstgenoemde een zwaar ongeluk kreeg, daardoor invalide raakte en afgekeurd werd voor werk. En aangezien de kwakkelende gezondheid van Myriam ook al arbeid onmogelijk maakte, kwam er toen een half jaar lang geen inkomen binnen waardoor het tweetal moest leven van spaarcenten. “We moesten wachten op wat het UWV ging doen hiermee. Hierdoor kwamen we bij de Voedselbank terecht. Alle ellende hebben we van dichtbij gezien.” Met dit op het netvlies zijn Anton en Myriam zich vanaf dat moment gaan inzetten voor lotgenoten en andere mensen die wel een steuntje in de juiste richting konden gebruiken. “We zijn jaarlijks kerstpakketten gaan samenstellen. Elk jaar werden dat er meer. Drie jaar geleden besloten we dan maar een stichting op te richten: Veul Diech Good”, vertelt Anton. En onder die naam worden een hoop hulpbehoevende mensen in Zuid-Limburg jaarlijks blij gemaakt met een kerstpakket. Te denken valt aan gezinnen die leven in armoede, maar ook ouderen, gehandicapten en zieke mensen. “Tachtig procent van alle ontvangers woont in Maastricht. Daar ligt het armoedecijfer nou eenmaal heel hoog. In 2016 maakten we 134 pakketten, een jaar later 246, vorig jaar 400 en in 2019 verblijden we 500 huishoudens.”

Soorten hulp

Maar het blijft niet bij alleen het vullen en versturen van kerstpakketten. Eigenlijk kunnen mensen voor allerlei soorten hulp zich melden bij Veul Diech Good. Er is een projectteam, bestaande uit vijf dames en een klusteam van zeven heren. “We hebben een vaste club aan vrijwilligers die is ontstaan uit sociale activering. Velen van hen hebben ooit hulp van ons ontvangen en omdat ze zo blij zijn weer aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen, doen ze nu iets terug.” Het klusteam helpt mensen in nood bij alle voorkomende werkzaamheden in huis, als er een likje verf tegen de muur moet, vloerbedekking moet worden gelegd of daar waar een sanitair probleem ontstaat. Veul Diech Good ontvangt donaties van bedrijven, particulieren en fondsen om dit werk te kunnen uitvoeren. De stichting houdt daarbij goed in de gaten dat de geboden hulp ook bij de goede mensen terechtkomt. Myriam: “Bijvoorbeeld bij de kerstactie controleren we, bij aanmelding van nieuwe mensen, op misbruik door steekproeven te doen. Daar zijn we soms weken mee bezig. Voor individuele hulp moeten mensen eerst van alle mogelijke voorzieningen gebruik gemaakt hebben voor dat ze bij ons komen. Vaak worden zij ook via bewindvoerders naar ons doorgestuurd, dan weten we vanzelf al dat de nood hoog is.” Anton vult zijn vrouw aan: “We vragen nooit hoe het komt dat iemand in de schulden zit, wel vragen we hoe diegene er denkt uit te komen.”

Kerstmarkt

Alle mensen die zijn aangemeld voor het ontvangen van een kerstpakket zijn ook uitgenodigd op de Feel Good Xmas-markt in Trefcentrum Wittevrouwenveld op woensdag 18 december. Hier staan 25 kramen, waarbij iedereen die is aangemeld één item mag uitzoeken per kraam. Te denken valt aan stands met verzorgingsmiddelen, winterkledij, tassen en sieraden. “Allemaal mogelijk gemaakt door onze sponsors”, aldus Myriam. De kerstmarkt is overigens alleen toegankelijk met tickets, die door de stichting worden uitgegeven aan de doelgroep. Voor dit initiatief werd Veul Diech Good, naast vier andere vrijwilligersorganisaties, genomineerd voor de EmPOWER jouw initiatief-prijs van Burgerkracht Limburg. De winnaar met het beste initiatief kreeg 2500 euro, de runner-up 1500 en de drie andere initiatieven werden beloond met 750 euro. De stichting van Anton en Myriam moest het uiteindelijk doen met het laagste bedrag. “Die nominatie is wel de kroon op ons werk. Voor de eer hadden we uiteraard graag de hoofdprijs gewonnen”, lacht Myriam tot slot.Lees ook