Laurens Bouvrie
TIM-verslaggever 13 april 2019

Steeds meer groene vingers zorgen voor onderhoud aan eigen boomspiegels en perken

Maastricht in Beeld. Aan een ware opmars is het onderhouden van boomspiegels bezig. Dit stukje grond – ook wel boomkrans genoemd – in straten en op pleinen wordt inmiddels door een stuk of tachtig Maastrichtenaren wekelijks bijgehouden. Behalve leuk en gezond voor de groene vingers onder ons levert dit soort tuinieren ook iets voor het oog van een ander op. Wat is volgens u de mooiste boomspiegel van Maastricht?

 Het fenomeen volkstuintjes kent iedereen. Het tuinieren op een stukje grond dat niet bij de eigen woning ligt heeft een eeuwenoude geschiedenis. In ons land tot aan de Middeleeuwen aan toe. Stadsbestuurders verpachten in die tijd aan burgers stukjes grond die buiten de stadsmuren liggen. Uitgezonderd een aantal voorlopers (Amsterdam, Rotterdam, Franeker) worden volkstuintjes zoals we die nu kennen midden 19e eeuw stilaan gemeengoed.

Het bijhouden van het openbaar groen is heel lang een taak geweest voor gemeenten. Bezuinigingen en al dan niet gedwongen voortschrijdend inzicht heeft gezorgd voor veranderingen. Steeds vaker worden publiek groen in een straat of buurt deels of geheel bijgehouden door een of meer bewoners. Volgens Stadsbeheer directeur Han Hoogma zijn dwars door de stad heen tientallen mensen actief met projecten. “We hebben verleden week zelfs een ontmoetingsdag gehad. Die werd door ruim tachtig mensen bezocht”. Tal van straten in Maastricht hebben een aantal bomen staan. Die kennen zonder uitzondering een boomspiegel. Dat stukje grond is nodig om de boom ‘levensruimte’ te geven.

Behalve dat een liefhebber van tuinieren een aardige vrijetijdsbesteding in eigen straat heeft, zorgt deze ook voor een stukje sjiek en sjoen in eigen omgeving. Maar dat niet alleen. Zoals het CNME ons leert dat onkruid niet bestaat vinden veel mensen een mooi aangelegd stukje ‘groen’ esthetisch toch fraaier als een ‘wild gelaten’ boomkrans.

Wie denkt “dat is wel iets voor mij” kan via de site Mijn Groen Maastricht meer informatie vinden om ook zo een project in eigen straat of buurt te starten. Nogmaals Hoogma: “Deze mensen staan wij graag bij met advies en een stukje facilitering. Op die manier is het ook handig in beeld te houden wie wat waar doet.Lees ook