Laurens Bouvrie
TIM-verslaggever 7 november 2019

Staking Onderwijs: Nelson Mandela en Loesje snappen het wel ‘Den Haag’

Het is oorverdovend stil rond de tijd van het speelkwartier op het schoolplein van OBS Binnenstad aan de Begijnenstraat. Zo ook aan het eind van de schooldag aan de poort van Kindcentrum Aloysius aan de Brusselsestraat. Zoals door vrijwel heel het land gingen woensdag 6 november de medewerkers van basis-, speciaal-  en voortgezet onderwijs in staking. Staken betekent overigens niet een dagje vrij. In ieder geval niet voor de onderwijzers en ondersteunend personeel van OBS Binnenstad. Met een 10 en een griffel en een stempel van de juffrouw voor vlijt en schoonschrijven wordt een pamflet gemaakt met daarop een quote van een van de grootste inspiratiebronnen van de laatste halve eeuw, Nelson Mandela.

Afgelopen dagen kregen ouders of verzorgers van alle kinderen van de onderwijsinstellingen Mosa Lira en Kom Leren een formele brief over het hoe en waarom van de staking. Daarin werd in klare taal uitleg gegeven het waarom van een dag gesloten scholen. Net zoals in de kranten en journaals benadrukken ook de leerkrachten van OBS Binnenstad dat meer salaris slechts één item is van het ‘werk neerleggen’. Minstens zo belangrijk is het steeds meer oplopende tekort aan leerkrachten en – daaruit voortvloeiend – de toename van de werkdruk. De ‘Binnenstad’-onderwijzers zijn ondanks de staking woensdagochtend toch naar hun school gegaan. Met twee Maastrichtse vlaaien en koffie als plezierige ondersteuning werken ze gezamenlijk aan een aantal posters. “Dat dagje staking is goed, maar we moeten iedere dag onze stem en statements laten horen en zien”, zegt een van hen.

Met die overtuiging gaan de leerkrachten en andere medewerkers van BSO Binnenstad die woensdagochtend in de weer. Een poster met een Loesje-wijsheid ligt klaar om op een groot venster van de school te worden geplakt. De tekst ‘een lerarentekort in een land waar iedereen het beter weet’ is zeker grappig. Maar achter de glimlach die hierdoor wordt opgeroepen schuilt net zo zeer het tot nadenkende stemmend gegeven dat een van de meest welvarende landen ter wereld niet in staat is de basis van ontwikkeld zijn veilig te stellen. “Ons onderwijs is nog steeds goed” zegt een leerkracht graag met nadruk. “Maar de werkdruk neemt steeds meer toe en het te kort aan nieuwe leerkrachten begint mij toch wel zorgen te baren”.  Over de reactie ‘van de markt’ die steeds meer particuliere scholen brengt zijn alle aanwezigen bij “Binnenstad’ het wel eens: “Zeer onwenselijk”. Dat geeft alleen maar nog meer tweedeling in de maatschappij. Niet alleen in kansen, maar ook in gevoel. “Geef ons voldoende mogelijkheden in kwantiteit en kwaliteit en alle kinderen krijgen alle onderwijs en kennis in huis om naar eigen mogelijkheden goede opleidingen te volgen.” En mocht ‘Den Haag’ de roep van het onderwijs niet helemaal begrijpen, met alle liefde en plezier stuurt OBS Binnenstad een van Nelson Mandela’s beroemdste quotes naar de residentiestad. Want tractoren om hun eisen kracht bij te zetten hebben de leerkrachten niet, wel geleerde wijsheden. En wie krijgt er een speld tussen “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’?  Lees ook