Stephan Van Appeven
TIM-verslaggever 22 september 2020

Stadsschutterij viert op sobere wijze jubileumfeest

De Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij vierde begin september dat de vereniging veertig jaar geleden heropgericht werd. Het feest kende vanwege corona een soberder karakter dan vooraf gehoopt. Desondanks werd het een viering waar nog lang met plezier aan teruggedacht wordt.

Zo werden op zondag 6 september jubilarissen, die al sinds de heroprichting bij de stadsschutterij actief zijn, in het zonnetje gezet, de voorzitter werd benoemd in uniform en een beschermvrouwe werd aangesteld (Tiny Meese, fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht). De dag begon met een bezoek aan de Servaas-basiliek, waar de Hoogmis werd bijgewoond, gevolgd door een intiem samenzijn bij de Cellebroederskapel. “Ondanks alle beperkingen toch heel gezellig”, blikt Harrie Huntjes terug, die al vijf jaar aangesloten is bij de stadsschutterij. “Als corona volgend jaar hopelijk achter de rug is, doen we het feest over, maar dan zoals het hoort.” De Stadsschutterij, die haar hoofdkwartier heeft in de Brusselsestraat, kent tegenwoordig een primaire taak in het op een ceremoniële wijze ondersteunen van activiteiten. “We manifesteren ons bij processies, bij de beëdiging van militairen op het Vrijthof en op Koningsdag, om maar een paar activiteiten te noemen”, aldus voorzitter Eric den Hertog, die twee jaar geleden op de stoel van preses is gaan zitten. De schutterswedstrijden behoren inmiddels tot de secundaire redenen van bestaan voor de Stadsschutterij.

Maatschappelijke functie

De vereniging is de laatste dienstdoende schutterij van het land. Met het predicaat ‘DienstDoende’, dat in een ver verleden door Koning Willem l aan de Stadsschutterij werd verstrekt, heeft de vereniging een maatschappelijke functie. En die nam het in een door corona geteisterd jubileumjaar enorm serieus. “Iedereen kende de terechte acties voor ondersteuning van het zorgpersoneel. Wij gingen echter naar de mensen die ongezien aan de aandacht ontsnapten: de burgers die eenzaam op een flatje zaten te wachten dat de storm overtrok. We zijn in Wittevrouwenveld geweest met Pasen. We brachten in uniform de ouderen daar tulpen met een zakje paaseitjes en even later herhaalden we deze actie elders in de stad toen we met tabletten chocolade langs de deuren gingen. Daar maakten we als schutterij het verschil. Even een hart onder de riem steken.” En alsof het zo moest zijn: in het jubileumjaar werd een aloude Maastrichtse uitspraak nieuw leven in geblazen: Haw pin!. Een uitspraak waarmee mensen werden gestimuleerd vol te houden in tijden van de intelligente lockdown. Een zin die zijn oorsprong kent in de schutterswereld. “Die uitspraak heeft alles te maken met de stadsverdediging. Als er sprake was van een belegering en de vijand nam de vestingwerken in, kon de geschutcommandant opdracht geven ‘pin te hawwen’. En dat betekende dan dat er met een forse hamer een stalen pen in het zundgat van het kanon werd geslagen. ‘Houd stand’ werd ermee bedoeld. Het kanon was daarmee onbruikbaar”, vertelt de voorzitter.

Militairen

Omdat Koning Willem l tevens ooit een koninklijk vaandel aan de vereniging schonk, is de stadsschutterij verbonden aan een eenheid en dus militaristisch. Dit terwijl leden daar de nadruk niet teveel op willen leggen. Den Hertog: “Op verenigingsavonden geldt het militair gezag niet. Als we naar buiten moeten voor een manifestatie, dan weer wel. Dan is er een commandant, wordt er gemarcheerd en is er een vaandelwacht.” Eenmaal op straat is er veel ontzag merkbaar. “Maastricht is trots op de schutterij, hoe klein die ook is. Het is waardering opgebouwd in vervlogen tijden, maar ó zo belangrijk als het gaat om maatschappelijke verbinding.”

Toekomst

Waar de Stadsschutterij het komende jaar in ieder geval niet zichtbaar is, is de dodenherdenking op het Herdenkingsplein, zo bevestigt Den Hertog. “Dat doe je wat ons betreft bij het bevrijdingsmonument op het Koningsplein. Daar zullen wij zijn op 4 mei.” Verder geeft de voorzitter aan op korte termijn voor jeugdige aanwas te willen zorgen, waar het nu nog aan ontbreekt. Dit zodat de Stadsschutterij wat hem betreft weer de nodige jaren levensvatbaar is en vooruit kan. “Wij als bestuur doen er alles aan de Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij tot in het oneindige te laten voortbestaan.”Lees ook