Social Monday in kinderboerderij Daalhoeve, Daalhof

op 11 juli 2014 door bicmultimedia

Wat is social Monday?

Normaal was de kinderboerderij Daalhoeve in Daalhof op maandag dicht. Met Social Monday biedt Daalhoeve gedurende alle maandagen, als de boerderij is gesloten voor het publiek, haar faciliteiten kosteloos ter beschikking aan initiatieven op sociaal vlak. Deze kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn en op andere plaatsen wellicht moeilijk te realiseren, bijvoorbeeld vanwege de kleinschaligheid, het ontbreken van financiën voor de huur van een accommodatie of de noodzaak van een zeker besloten karakter.

Uitgangspunt van Social Monday is om al deze initiatieven de mogelijkheid te geven om gedurende een dagdeel wekelijks, maandelijks of in een andere frequentie hun activiteit te doen ergens op het terrein of in de ruimtes van Daalhoeve. Ook (nieuwe) initiatieven die de sociale cohesie in de buurt beogen te bevorderen, worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Trajekt onderdeel van Social Monday in Kinderboerderij Daalhoeve

Informatie en Advies Zuidwest

Omdat veel mensen uit Daalhof, Belfort, Pottenberg en De Hazendans de gang naar het loket van informatie en Advies Mariaberg moeilijk kunnen vinden houdt Trajekt haar (Algemeen Maatschappelijk werk, informatie en advies en opbouwwerk) spreekuur in de laagdrempelige, (dier)vriendelijke sfeer van de Daalhoeve en wel elke maandag van half 11 tot 12 u.

Trajekt doet dit samen met andere partners. Te weten Radar, Uit de steigers, Envida, Levanto en de Mosea zorgroep. Er zijn dus iedere maandag twee medewerkers ter beschikking van één van de deelnemende partners waaronder ook Trajekt.

Nieuw! Social Monday Plus!

Op de laatste maandag van de maand kunnen mensen deelnemen aan een gezellige maaltijd in de kinderboerderij Daalhof. Geserveerd wordt een driegangenmenu. Voor 1€ kunnen mensen hier aan deelnemen. Doel is mensen bij elkaar brengen in een mooie omgeving waarbij het sociale aspect de boventoon voert. Er is plek voor maximaal 40 deelnemers. Zijn er mensen waarvan je denkt dat zij hier gebruik van willen en kunnen maken (denk hierbij vooral aan mensen die verkeren in sociaal isolement, eenzaamheid, weinig netwerk etc) meldt hen dan via één van deelnemende organisaties aan dan krijgen ze in eerste instantie vanuit de desbetreffende organisatie een eetbon. Contactpersonen binnen Trajekt zijn Christa van der Bas, René Albers en Chantal Thijssen

Dit project is mogelijk gemaakt door een schenking van de stichting Elisabeth Strouven.