Skaeve Huse

De gemeente werkt samen met woningcorporaties en zorgpartners om te zorgen voor geschikte woonplekken voor kwetsbare mensen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Meer informatie daarover vind je op gemeentemaastricht.nl/zicht-op-thuis.

8 kleine woningen

Op dit moment worden er 8 kleine woningen (Skaeve Huse) gerealiseerd voor maximaal 8 mensen die het niet lukt om normaal te wonen en leven. Zij blijven nu vaak in de opvang of zwerven rond. De woningen worden komen te staan op het voormalige voetbalterrein aan de Toustruwe in Malberg.  

Woningcorporatie Servatius is van plan om in juni/juli de woonunits te plaatsen, nadat de gemeente een vergunning heeft afgegeven. Daarna wordt het terrein ingericht.  

Bewoners Skaeve Huse

Er vinden op dit moment gesprekken plaats tussen zorgprofessionals en de toekomstige bewoners. Het is belangrijk dat nieuwe bewoners met elkaar overweg kunnen. Er komen maximaal 8 bewoners die streng worden geselecteerd. Ook is er een locatiemanager aanwezig.

Veiligheid

Als de nieuwe bewoners in de 8 huizen komen wonen, wordt op de volgende manieren ervoor gezorgd dat omwonenden zich veilig voelen. Er worden bewonersavonden georganiseerd. Ook komt er een terugkerend spreekuur en een telefoonnummer dat 24 uur bereikbaar is. Als acute hulp nodig is vanwege een bedreigende situatie, dan kan de politie gebeld worden. Bewonerskrachten en handhaving letten ook goed op signalen van omwonenden.

Meningen en ervaringen delen

Bij verschillende bijeenkomsten hebben buurtbewoners hun meningen en ervaringen gedeeld over de plannen. Je kunt de verslagen bekijken via Maastrichtbeleid.nl:

Wil jij ook een keer deelnemen aan een bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar zichtopthuis [at] maastricht.nl (zichtopthuis[at]maastricht[dot]nl). Iedereen is van harte welkom.

Over Skaeve Huse

 • De naam Skaeve Huse komt uit Denemarken, waar de eerste Skaeve Huse zijn gebouwd. Het betekent ‘raar huis’, bedoeld voor mensen met 'rare' leefgewoonten. In verschillende gemeenten in Nederland staan al Skaeve Huse, bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Tilburg . Uit ervaringen in deze steden en een onderzoek blijkt dat Skaeve Huse helpen zorgen voor minder overlast in woonbuurten en dat Skaeve Huse-bewoners geen of bijna geen overlast geven. Skaeve Huse zijn eenvoudige, kleine woningen met een eigen keukentje, douche en toilet.

 • De plek is geschikt omdat deze aan de rand van de bebouwing ligt en er weinig prikkels zijn. De Skaeve Huse liggen op afstand en uit het zicht van andere woningen. Het groengebied bij het Zouwdal scheidt de Skaeve Huse en bestaande woonwijken. Daar komen nog extra groenzones bij. Tegelijkertijd ligt het terrein ook in de buurt van voorzieningen zoals winkels. De plek waar de Skaeve Huse komen, is groot genoeg om 8 kleine woningen met een kleine buitenruimte te plaatsen.

  24 locaties in de stad zijn onderzocht. Daaruit zijn 5 locaties gekozen als kanshebbers. Het terrein aan de Toustruwe bleek het geschiktst te zijn. 

 • Het gaat om 8 1-persoonswoningen. Er kunnen 8 mannen en vrouwen komen wonen van 18 jaar en ouder. Er komen geen gezinnen. De bewoners zijn mensen die al een lange tijd in Maastricht zijn, maar geen vast (t)huis hebben. De personen hebben geen ernstig crimineel verleden.

  Voordat we de mensen plaatsen, krijgen ze een screening en maken we afspraken over gedrag. We kijken goed naar alle bewoners en of ze bij elkaar passen, zodat er een goede match is.

 • De bewoners krijgen begeleiding en zorg vanuit Leger des Heils, Levanto en Mondriaan. Zij werken ook samen met politie en handhaving. Bij overlast, onveilige situaties of bedreiging kan de locatiecoördinator 24/7 gebeld worden. Ook de zorgpartijen zijn 24/7 bereikbaar. De locatiecoördinator kan ze, als dat nodig is, oproepen. Het telefoonnummer van de coördinator wordt nog bekendgemaakt.

 • De bewoners mogen dag en nacht van het terrein af. Het terrein is wel afgesloten. De bewoners en beheerders hebben een sleutel. Bezoekers moeten aanbellen en binnen gelaten worden. Ook hangen er beveiligingscamera's op het terrein zelf.

 • Voor de bewoners zijn er woonregels en regels voor het gedrag buiten het woonterrein. Er wordt goed gecontroleerd of bewoners zich eraan houden. Houdt een bewoner zich niet aan de regels, dan volgen er maatregelen. Mogelijk moet de bewoner tijdelijk of voor altijd de woning uit. De beheerder bepaalt dit.

 • We gaan de plek voor minimaal 10 jaar en maximaal 15 jaar gebruiken voor Skaeve Huse.

 • Mensen krijgen een uitgebreide screening voordat ze in de Skaeve Huse mogen wonen. Zo weten we zeker dat ze geen bedreiging zijn voor de wijk. Wel hebben deze mensen soms extra zorg of begeleiding nodig, bijvoorbeeld door drugs- en/of alcoholverslaving. Het begeleidingsteam zorgt 24/7 voor ondersteuning. Het team kan snel ingrijpen als er iets mis dreigt te gaan.

  Het gebied waar de huizen staan, is afgesloten en er hangen beveiligingscamera's. Er komt een telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is voor meldingen over overlast of onveilige situaties. Bij terechte klachten komen er direct medewerkers in actie. Ook komt er een klankbordgroep die op vaste momenten overlegt over de ervaringen van mensen die in de buurt wonen, zodat we de situatie goed in de gaten kunnen blijven houden.

 • Een onderzoek door de Deense overheid en de Nederlandse projecten laat zien dat de bewoners hun woning zien als een stabiel thuis en een belangrijk alternatief voor slapen onder een brug of in de maatschappelijke opvang. In de Skaeve Huse voelen ze zich voor het eerst in vaak lange tijd weer wat beter. Bewoners zeggen meer rust in hun leven te hebben en zijn blij met de privacy in hun eigen huis. De bewoners zijn vaak erg op zichzelf en zoeken weinig contact met de andere bewoners. Het gedrag van de bewoners verandert vaak positief. Ook blijkt dat veel bewoners weer meer grip op hun leven krijgen en minder alcohol en/of drugs gaan gebruiken. 

  Ook in Nederlandse steden als Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Kampen zijn de ervaringen met de Skaeve Huse positief. Ongeveer de helft van de bewoners gaat zich beter of in elk geval stabieler gedragen, en gebruikt minder alcohol en/of drugs. De gemeenten, woningcorporaties en hulpverleners zijn positief over de Skaeve Huse.

  Bij de ontwikkeling en het beheer van Skaeve Huse in Maastricht werkt de gemeente samen met Woningcorporaties Servatius, Woonpunt, Maasvallei en Wonen Limburg, de huurderbelangenverenigingen, het Veiligheidshuis, de politie, buurtnetwerken, sociale teams, bewoners en vertegenwoordigers uit de buurt.

 • De ‘blauwe flat’ aan de rand van een industrieterrein in Maastricht is met hetzelfde idee gebouwd. Hier staan al meer dan 10 jaar wooncontainers voor dezelfde doelgroep, en met succes . De 4 containers van het Leger des Heils staan op een afsluitbaar deel van het Leger des Heils-terrein.

 • Met de vragen en antwoorden op deze pagina hebben we geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van de Skaeve Huse aan de Toustruwe. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer weten? Mail gerust naar zichtopthuis [at] maastricht.nl (zichtopthuis[at]maastricht[dot]nl).