Vroeger in Sint Pieter

Voordat Sint Pieter in 1920 onderdeel werd van de gemeente Maastricht, was het een zelfstandige Nederlandse gemeente.

De voormalige gemeente Sint Pieter besloeg het grondgebied van de Sint-Pietersberg (waar de buurt ook haar naam aan te danken heeft) waarin zich uitgestrekte ondergrondse gangenstelsels bevinden, gelegen tussen de rivieren Maas en Jeker en een kleine strook aan de oostzijde van de Maas met onder meer de locatie van het huidige Provinciehuis. In het noorden liep de gemeente door tot aan de buitenste grens van de (voormalige) vestingwerken van Maastricht.

Sint_Pieter_Fort Sint Pieter
Sint Pieter, Maastricht 2015

Rode draad door de geschiedenis van Sint Pieter is de aanwezigheid van de ENCI Cementfabriek, die begin jaren ’20 van de vorige eeuw actief werd en tussen 1925 en 1928 met afgravingen begon. De fabriek zorgde voor veel verdeeldheid in Sint Pieter tussen de Tuinders, de oorspronkelijke bewoners en voorstanders van de industrie die voor veel werkgelegenheid zorgde en de buurt liet floreren.

Inwoners over vroeger

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

 

stuur ze in