Feiten & cijfers over Sint Pieter

Vergelijk de cijfers van deze buurt met die van de stad. Op deze pagina vind je ook een overzicht van de beleidsstukken die van belang zijn voor de buurt.

Buurtpeiling

Iedere vier jaar organiseert de gemeente een stads- en buurtpeiling. Zo’n 40.000 huishoudens worden via een enquête bevraagd over hun stad en buurt. Vragen die worden gesteld zijn bijvoorbeeld: Bent u tevreden over het onderhoud van het groen; wat vindt u van uw woning; voelt u zich veilig in uw buurt; heeft u veel contacten met uw buren en bent u actief lid van een vereniging?

 

meer op Maastricht in Cijfers

Sint PieterMaastricht
Oppervlakte 633 hectare6.004 hectare
Aantal inwoners 165122.400
Huishoudens met kinderen 30%22,9%
Koopwoningen -%44,5%
 
Rapportcijfers over de buurt:
Voorzieningen -5,5
Veiligheid -5,2
Sfeer -5,6
Voelt zich zelden of nooit onveilig -%51,1%

Beleidsstukken

Bewoners eensgezind over “verkeer en milieu”

Onderstaande brief van zeventien bewonersorganisaties, – stichtingen en -verenigingen aan de nieuwe gemeenteraad over Verkeer en Milieu laat eensgezindheid zien en doen voorstel om nauw betrokken te worden bij het beleid dienaangaande.

Aan de fracties van de gemeenteraad van Maastricht.

Namens ons burgers bent u de komende vier jaar het centrum van de politieke besluitvorming. U beslist de [...]

lees meer