Vroeger in Sint Maartenspoort

Deze buurt tussen Maas en spoor is vernoemd naar de middeleeuwse stadspoort die hier ooit stond. Dit gebied viel oorspronkelijk buiten de stadsmuren.

Vrijwel de hele buurt is gebouwd tussen 1910 en 1925. Sint Maartenspoort kan ingedeeld worden in de Sterrepleinbuurt en het Roed Dörrep. Dit heeft alles te maken met de Woningwet die begin vorige eeuw werd ingevoerd, bedoeld om de woonomstandigheden van arbeiders te verbeteren. Naar aanleiding van deze wet maakte de overheid geld vrij voor sociale woningbouw. Het Roed Dörrep is een van de eerste voorbeelden daarvan. De Sterrepleinbuurt was een protestantse buurt met een gereformeerde kerk. In 1944 is een deel van het Roed Dörrep verwoest door een bombardement van de Amerikaanse luchtmacht. Het eigenlijke doelwit was de spoorbrug. Er kwamen op deze ‘Zwarte vrijdag’ ruim 100 mensen om het leven.

Sint Maartenspoort, Maastricht 2015
Sint Maartenspoort, Maastricht 2015

Amby heeft door de jaren heel flink geleden onder de verschillende legers die Maastricht probeerden te veroveren. In 1632, tijdens de Tachtigjarige oorlog was Amby zelf strijdtoneel. De agrarische gemeenschap veranderde in het begin van de 20ste eeuw toen er kleine bedrijfjes en fabrieken ontstonden. Veel inwoners van de buurt gingen werken in de fabrieken en andere industrieën in Maastricht. Sinds 1970 is het dorp onderdeel van de gemeente Maastricht. Een klein deel van het grondgebied hoor bij de buurtgemeente Meerssen.

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in