Sandra Schols
TIM-verslaggever 24 april 2020

Schonere lucht op Earth Day

In deze bizarre tijden is het fijn om ook eens positief nieuws te horen. Hoe klein dit soms ook is. Deze week is het Earth Week, een themaweek waarin men bewustwording vraagt voor ons consumentengedrag en de effecten daarvan op de aarde. Het  KNMI en het RIVM deden onlangs onderzoek naar de luchtkwaliteit in Nederland. Door de corona-crisis rijden we minder in onze auto’s én vliegen we nagenoeg niet meer. Dit merken we aan onze luchtkwaliteit! 

Met als startpunt Earth day (22 april jl.) staat deze themaweek vooral bekend om ‘Goed doen voor onze aarde.’ Door de corona-maatregelen rijden we veel minder in onze auto’s, we vliegen niet meer én we zijn allemaal massaal aan het fietsen en wandelen geslagen. Ook zijn er minder industriële activiteiten in ons land. Stuk voor stuk voorbeelden die de aarde enorm goed doen. 

Hoe lang zal dit duren? 

Uit onderzoek van het RIVM en het KNMI blijkt dat de maatregelen rondom de corona-crisis leiden tot een tijdelijke daling van de stikstofdepositie en uitstoot van broeikasgassen. Wat hiervan de effecten zijn op mens en milieu is sterk afhankelijk van hoelang de intelligent lockdown nog zal duren. De metingen worden verricht op leefniveau. De luchtverontreiniging op dit niveau neemt veel minder af dan de satellietbeelden tonen. Het RIVM schat de tijdelijke verbetering van de luchtkwaliteit op 10 tot 20%, dat is aanzienlijk minder in de satellietbeelden te zien is.

Earth Day in Maastricht 

In Maastricht werd met de Groene Loper alvast een hele grote stap gezet in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Maar liefst 80% van het verkeer dat voorheen dwars door de stad werd gestuurd, rijdt nu door de A2-tunnels. Een aanzienlijk verbetering in de luchtkwaliteit van deze plek. In Maastricht was er ook aandacht voor Earth Day, diverse kleinschalige projecten kwamen ondanks de corona-crisis toch van de grond. En ook het Maastrichtse Sappi doet mee. Vanaf komende week dagen ze, iedereen die mee wil doen, uit om elke dag een challenge te accepteren. ‘Dit om bij te dragen aan het welzijn van onze planeet’, valt er te lezen op de social mediakanalen van het bedrijf.

Bron: RIVM / KNMILees ook