Scharn houdt het liever donker

op 10 oktober 2017 door Joop Van Moorsel Buurtreporter

Tennisclub “De Burght” heeft bij de gemeente Maastricht een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van zes lichtmasten.

De gemeente Maastricht heeft via een schrijven laten weten deze aanvraag niet in behandeling te kunnen nemen, omdat aan een aantal voorwaarden niet was voldaan. Een van die voorwaarden was, dat de tennisclub de buurtbewoners niet had geïnformeerd over hun voornemen van het plaatsen van de lichtmasten. Om hieraan te voldoen heeft de tennisclub de directe omwonenden uitgenodigd. Deze bijeenkomst heeft afgelopen woensdag 4 oktober plaats gevonden.

Na een welkomstwoord werd uitgelegd, dat door het toenemen van aantal leden en de leden niet altijd overdag kunnen tennissen, gezocht wordt naar ruimere openingstijden. De tennisclub hoopt dit met het plaatsen van lichtmasten te kunnen oplossen. Vandaar de aanvraag van een omgevingsvergunning tot het plaatsen van zes lichtmasten. Ter afsluiting konden de omwonenden hierop reageren.

Uit hun reactie bleek dat ze hier niet zo gelukkig mee zijn;

  • er wordt LED-verlichting geplaatst, dat alleen op de tennisbanen schijnt, volgens de woordvoerder. Maar de direct omwonenden kijken wel in een gordijn van licht.
  • de omwonenden ervaren nu al veel lawaaioverlast van de kantine en men is bang dat dit bij ruimere openingstijden alleen maar zal toenemen.

De tennisclub gaf aan deze bezwaren in hun overweging mee te nemen.