Vroeger in Pottenberg

Met straatnamen als de Terra Cottalaan, Chamottenstraat en Klokbekerstraat herinnert deze buurt direct aan één van de belangrijkste industrieën uit de geschiedenis van Maastricht: de pottenbakkerij.

Het gebied waar Pottenberg tegenwoordig ligt, bestond vroeger voornamelijk uit landerijen. Deze landerijen waren tot aan het einde van de 18de eeuw eigendom van kerken en kloosters. Pottenberg is sinds 1920 officieel onderdeel van Maastricht, maar jarenlang gebeurde er weinig met het gebied. Pas in de jaren zestig werd er gestart met het bouwen van (sociale) huurwoningen. Stedenbouwkundige Frans Dingemans maakte het ontwerp voor een buurt voor circa 5000 inwoners. Hij hing hierbij uit van de ‘parochiefilosofie’. Deze wijkgedachte hield in dat de wijk moest functioneren als een parochie. Dat wil zeggen: de parochiekerk in het midden, daaromheen scholen, verenigingsgebouwen, winkels en andere voorzieningen, daaromheen wijken voor arbeiders en ambtenaren en aan de randen daarvan recreatiegebieden.

Pottenberg, Maastricht 2015

Oorspronkelijk stond er ook particuliere woningbouw gepland maar de economische achteruitgang in de jaren ‘60 zorgde ervoor dat dit niet doorging. Pottenberg bestond in die tijd uit een aantal woonscholen: buurten die onder toezicht van sociaal werkers stonden met als doel zwaksociale gezinnen te heropvoeden tot ‘beschaafde burgers’. Deze woonscholen bleken in de praktijk totaal niet te functioneren en zijn uiteindelijk verdwenen.

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in