Iedereen mag meedenken en meedoen

Ludo Hellemans en Jos Bielders

over de Seniorenrepubliek

Iedereen mag meedenken en meedoen

“Officieel heten we Seniorenwoongroep Binnenstad Maastricht” vertelt Ludo Hellemans. “Maar onze geuzennaam is de Seniorenrepubliek”, vult Jos Bielders aan. Samen met vier andere initiatiefnemers willen zij een experiment aan gaan. Hun doel: als 50-plussers op een actieve manier een bijdrage leveren aan de samenleving. Vanuit het centrum van Maastricht.

“Op dit moment wonen ouderen vaak aan de rand van de stad in seniorenwoningen of een bejaardentehuis. Er is weinig tot geen contact met de bedrijvigheid in de stad en andere inwoners”, legt Ludo uit.

Door met zo’n twintig senioren midden in de stad in één complex te gaan wonen, willen zij samen met anderen participeren in de Maastrichtse gemeenschap. Ludo: “We kunnen bijvoorbeeld taalles geven aan vluchtelingen, hun kinderen voorlezen in het Nederlands, maar ook studenten en expats wijsmaken in het Maastrichtse. Op die manier krijgt de gewenste community-building echt vorm.”

Jong en oud, rijk en arm, allochtoon en autochtoon, vluchteling en expat, student en gearriveerden. Iedereen mag meedenken en meedoen.”

De groep vrijwilligers heeft zich al op meerdere manieren laten zien. Een fototentoonstelling, een stadswandeling. “We zijn nog altijd op zoek naar enthousiaste medestanders. Jong en oud, rijk en arm, allochtoon en autochtoon, vluchteling en expat, student en gearriveerden. Iedereen mag meedenken en meedoen.” zegt Ludo.

Het liefst willen ze beginnen met een locatie in het centrum om van daaruit activiteiten op te zetten. Jos: “Dit is een experiment voor de toekomst. Uiteindelijk hopen we dat ouderen een centrale plek krijgen, zowel fysiek in de stad als in de samenleving.”

Voor meer informatie, kijk op de Facebook-pagina: https://www.facebook.com/seniorenrepubliek/

meer over Binnenstad