Léon Roomans

in het groen

Samenwerken in de buitenlucht

Léon Roomans woont al dertig jaar met veel plezier in de mooie wijk Campagne, waar veel groen en ruimte is. Hij heeft er zijn twee zonen zien opgroeien, en vindt het jammer dat de wijk de laatste jaren is vergrijsd. Jonge gezinnen zijn wat hem betreft meer dan welkom, ook als katalysator van de gemeenschapszin in de wijk.

Creëren van betrokkenheid
Na zijn pensioen drie jaar geleden is Léon nog actiever geworden in de buurt dan hij voorheen al was. Samen met de andere leden van de werkgroep ‘groen’ van het buurtplatform Campagne organiseert hij verschillende activiteiten om de buurt nog mooier te maken en meer betrokkenheid van medebewoners te creëren.

Hij vertelt enthousiast over de vele initiatieven van de werkgroep: de aanplant van tien fruitbomen op de ‘NL doet’ dag en de constructie van een wilgenhut als ‘hangplek’ voor de buurtkinderen. Ook is de werkgroep nog bezig met de voorbereidingen voor het aanplanten van kleinfruit (allerlei soorten bessen) en creëren van een bloementapijt van verwilderde soorten op het grasveld aan de Emilionlaan. Recent bovendien is een subsidie verkregen voor het maken van een bijenhotel in het hondenlosloopgebied. “We zijn druk bezig met de voorbereidingen, het enige wat we nu nog nodig hebben zijn de handjes om de kasten in elkaar te zetten.”

“Samen in de buitenlucht werken in en aan het groen is dé manier om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen.”

Vrijwilligers
Het is niet gemakkelijk om vrijwilligers te vinden. Als voorbeeld noemt Léon het opknappen van de Winterslag, de holle weg die in het verlengde van de Latourlaan parallel aan de Emilionlaan loopt. Dit pad is vanaf 2010 gedurende een drietal jaren aangepakt onder leiding van Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg). “Het eerste jaar deden ongeveer veertig vrijwilligers mee, waaronder veel kinderen, maar vervolgens is dat ieder jaar minder geworden, tot er nog een stuk of vijf overbleven in het laatste jaar”, vertelt Léon.

Het begint bij de jeugd
Als je goed kijkt, zie je aan de bomen rond het grasveld naast de Emilionlaan en de Winterslag tientallen vrolijk gekleurde vogelhuisjes hangen, vijfentwintig om precies te zijn. Vier jaar geleden is in samenwerking met de school in Wolder het vogelhuisjesproject gestart. Elk kind uit groep zeven heeft een houten kastje geschilderd en samen hebben ze geluisterd naar wat Léon allemaal weet te vertellen over vogels tijdens een informatieles. Inmiddels is deze les overgenomen door Henny Kloosterboer van de werkgroep vogels van IVN Maastricht. De kastjes worden jaarlijks door een nieuwe groep zeven schoongemaakt. “Want vogels houden van schone huisjes”, weet Léon. Het project is mede dankzij de betrokkenheid van leerkrachten, ouders en natuurlijk de kinderen een groot succes.

Doe mee!
“Samen in de buitenlucht werken in en aan het groen is dé manier om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen. En de buurt wordt er nog mooier van ook.” De oproep van Léon aan alle buurtbewoners is dan ook simpelweg: “doe mee!”

Tekst: Buurtreporter Renée Lemaire
Fotografie: Buurtreporter Jeroen Andel

Ook buurtreporter worden?

Meer over Campagne