Belangrijk bij alle activiteiten is de ‘fun factor’

Marianne Bruijnzeels

over het buurtnetwerk Sint Pieter

Een buurtnetwerk met fun factor

Sint Pieter vergrijst niet alleen sneller dan de overige wijken in Maastricht, het ontgroent ook sterker. “Mensen wonen hier fijn”, zegt Marianne Bruijnzeels van het buurtplatform. “Maar om te voorkomen dat de huidige vijftigers straks tussen wal en schip vallen, moeten we nu in beweging komen.” Vandaar het idee voor de oprichting van een buurtnetwerk, dat de verbinding tussen alle wijkbewoners verder moet versterken.

De voorbereiding voor het buurtnetwerk begon eind vorig jaar. Uit een dialoogsessie met een aantal sleutelfiguren uit de wijk kwamen verschillende vervolgacties voort. Daaronder een ondernemersbijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met het St. Pietersgilde, en een inventarisatie van alle verenigingen en vrijwilligers in de buurt. “Het is belangrijk om te kijken wat we al allemaal hebben in St. Pieter en hoe we dat kunnen verbinden”, zegt Marianne. “De kracht van het buurtnetwerk moet er in zitten dat we die verbinding zoeken over de generaties heen.”

Sint Pieter, Maastricht 2015

 “Belangrijk bij alle activiteiten is de ‘fun factor’”

Sint Pieter, Maastricht 2015

Leefbaarheid

Hoe dat er dan precies gaat uitzien, daarover denkt het buurtplatform nog na. Marianne: “Het gaat ons om de leefbaarheid. Daar zetten we ons op allerlei manieren voor in. Zo kennen we al een aantal jaren de Salon St. Pieter, waar buurtbewoners elkaar eens per maand in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Sinds kort wordt er elke maand samen onder leiding van een aantal enthousiaste vrijwilligers gekookt en gegeten in het buurtcentrum en in oktober organiseerde we de eerste Burenbeurs. Iedereen die een vraag heeft of iets wil aanbieden, kan daar terecht.”

 

Bruis

Belangrijk bij alle activiteiten is de ‘fun factor’, meent Marianne. “We zorgen ervoor dat het leuk is. En dat werkt! Om een voorbeeld te noemen: in het begin was het contact tussen bezoekers van de Salon beperkt tot ‘hallo’ en ‘dag’. Nu bellen sommigen elkaar op om samen te gaan eten, te wandelen of naar het filmhuis te gaan.

Een ander voorbeeld is de vrijdagavond van muziekfestival Bruis. Speciaal voor de bewoners uit de omgeving is er dan een buurtontmoeting, op initiatief van Bruis, het buurtplatform en de gemeente. Niet alleen jongeren komen daar op af, ook ouderen. Dat zijn de mooie momenten.”

Meer over Sint Pieter