Binding en integratie, daar draait het om

Jerôme Opbroek

over de werkplaatsen van Relim

Meedoen in de buurt

Bij Relim leren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hoe het is om weer aan het werk te zijn. De medewerkers kunnen terecht bij de werkplaatsen van Relim of ze gaan op pad. “Als de jongens tijdens het onkruid wieden wat te drinken krijgen aangeboden door buurtbewoners, dan is dat geweldig” vertelt Jerôme Opbroek (teamcoach Maastricht).

“Binding en integratie, daar draait het om” vult Nick Custers (manager Werkleerbedrijf) aan. “Medewerkers hebben een psychische of psychiatrische arbeidsbeperking, zijn dak- of thuisloos, hebben een verslavingsachtergrond of detentieverleden. Hierdoor staan ze vaak buiten de samenleving.” Bij Relim krijgen ze een kans om weer mee te doen.

Jerôme: “Door in de wijk het Statenkwartier bijvoorbeeld het zwerfvuil op te ruimen, leveren ze een bijdrage aan de maatschappij. De buurt waardeert dit en zo werken we tegelijkertijd ook aan beeldvorming en integratie.” In de werkplaats krijgen de medewerkers een arbeidsmatige dagbesteding. “Stap voor stap krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheid. Voor ons is werk een middel. Een succesgenerator voor zelfvertrouwen en zelfredzaamheid” zegt Nick.

Mensen die iets willen doen voor of met Relim kunnen zich altijd aanmelden via aanmelding@relim.nl. Ook als u een groep medewerkers wilt begeleiden als vrijwilliger ter ondersteuning van de werkcoach.