Al dat plastic komt uiteindelijk terecht in onze voedselketen

Angéla Moberts en Frans Falise

over de Itterse zwerfvuilruiming

Op stap met prikstok en afvalzak

Voor Angéla Moberts is het de gewoonste zaak van de wereld om het afval op te ruimen dat ze buiten tegenkomt. “Je kunt je daaraan ergeren, maar je kunt ook gewoon wat doen.” Samen met Frans Falise vormt ze de ‘Itterse zwerfvuilruiming’. In de loop der tijd hebben ze al vrachtwagens vol rommel verzameld.

Het begon ermee dat Angéla het afval dat ze in Itteren vond, niet meer kwijt kon. “Toen ben ik naar de dorpsraad gestapt en via hun weer in contact gekomen met de gemeente. Van de gemeente kreeg ik prikstokken en grote groene zakken om alle troep in te doen. Die zet ik op vaste plekken in het dorp, met een sticker erop van de Itterse zwerfvuilruiming. Meestal halen medewerkers van de gemeente ze dezelfde dag dan weer op.”

Itteren, Maastricht 2015

 “Al dat plastic komt uiteindelijk terecht in onze voedselketen”

Itteren, Maastricht 2015

Opruimactie

Frans en Angéla maken in de winter en het voorjaar jaar wekelijks een opruimronde door Itteren. “We lopen twee uur”, vertelt Frans. “In die tijd kunnen we niet altijd alles weghalen, maar zo blijft het afval wel binnen proporties.” Het voorjaar is de beste tijd om de oevers langs de Maas op te schonen. Dan organiseert Angéla jaarlijks een opruimactie, waarvoor ze via de Dorpsberichten medewerking vraagt. “Meestal zijn we met twintig à dertig man. In het kader van het Schone Maasproject krijg ik wat geld voor deze actie. Daarmee betaal ik een lunch voor iedereen die meehelpt. Dat maakt het gezellig én het is goed voor de onderlinge contacten.”

Inspireren

Intussen breidt het werk van Angéla en Frans zich uit. Frans ruimt bijvoorbeeld ook de milieuperrons op. “Ik hoop zo andere bewoners te inspireren hetzelfde te doen.” En met Sibelco heeft hij contact over vrachtwagenchauffeurs die plastic bekertjes op straat gooien. “Al dat plastic komt uiteindelijk terecht in onze voedselketen”, zegt Angéla. “Niet iedereen realiseert zich dat. Wij concentreren ons daarom op mensen die enthousiast zijn en ons willen helpen. Voor ons is dit een zinvolle bezigheid. En we merken dat het in Itteren gewaardeerd wordt wat we doen.”

Meer over Itteren

Ontdek jouw buurt

Kies jouw buurt op de kaart

Andere portretten