De Wiemerink moet de spil van de buurt worden

Susan Honings en John Olders

Warme ontmoetingsplek vooral voor senioren

Er gebeurt van alles bij ontmoetingsplek de Wiemerink in Caberg. Diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties maken er gebruik van. Er wordt linedance en yoga gegeven, mensen kunnen er bloemschikken, kunstschilderen en knutselen, of een afspraak maken bij het zorgcafé. Het buurtnetwerk overlegt er wekelijks, een jongerenwerker is elke dinsdagavond aanwezig, de wijkagent heeft vrijwel iedere donderdagmorgen spreekuur en de opbouwwerkers van Trajekt overleggen er regelmatig met elkaar. Ook is er een wekelijks koffie-uurtje voor de hele buurt.

Door Lieke Rijkx

“Caberg heeft het niet gemakkelijk”, vindt opbouwwerker van Trajekt Susan Honings. “Het aangrenzende Malberg is aangepakt en opgeknapt, maar Caberg ligt er nog onverzorgd bij. Zwerfafval, losse stoeptegels, verwaarloosde voortuinen. Het is een echte arbeiderswijk met helaas veel werkeloosheid, een grote vergrijzing en steeds minder onderlinge verbondenheid. De laatste jaren is de polarisatie tussen autochtoon en allochtoon toegenomen. Ik merk dat mensen extremer worden in hun bewoordingen. Sommige bewoners zeggen onomwonden van zichzelf dat ze racistisch zijn. Van de andere kant, als er echt iets met een buurtgenoot aan de hand is, is er altijd iemand bereid om te helpen.”

Nog geen smoel
In het buurtontwikkingsgsplan was in het park tussen Caberg en Malpertuis een gezamenlijk buurthuis voor beide wijken gepland. De Wiemerink (de oude peuterspeelzaal) zou dan gesloopt worden. De plannen gingen niet door en vier jaar geleden heeft het buurtplatform Caberg de Wiemerink laten opknappen. De multifunctionele ruimtes binnen zien er nu een stuk lichter en vriendelijker uit en worden vaak ook aangekleed naar de tijd van het jaar, bijvoorbeeld met carnavalsversiering of paastakken. “Helaas heeft de Wiemerkink van buiten nog geen smoel. Het stenen plein met een hek eromheen en de donkere hal zien er niet echt uitnodigend uit.” Volgens Susan zou De Wiemerink de spil van de buurt kunnen zijn. “Maar dan moeten we eerst voldoende middelen vinden om een keuken en een bar te plaatsen en voldoende personeel om die bar te bemannen en mensen te verwelkomen.”

Foto’s: Aron Nijs

Eenzaamheid omzetten in gezelligheid
Het buurtplatform Caberg huurt de Wiemerink van de gemeente, voorzitter John Olders is het met Susan eens dat de Wiemerink nog niet het middelpunt van de wijk is dat het zou kunnen zijn. “Ondanks de relatief lage huren, blijven de kosten een drempel voor verenigingen uit de buurt om hier activiteiten te organiseren. Het zijn vooral senioren die de weg naar de Wiemerink weten te vinden. Er is best wat eenzaamheid onder ouderen in de wijk. Hier komen ze gezellig bij elkaar en hebben de grootste lol.”