Ed Moenen

in Wyck

Meten is weten

Dat er bussen rijden door je straat, dat weet je als bewoner van de Sint Maartenslaan wel. Maar dat dit aantal in een paar maanden tijd meer dan verdriedubbeld is – van 50 per uur, naar 160, dat is lastig te accepteren. Ook al is het tijdelijk. Alhoewel dat ook nog onzeker is; dat tijdelijke aspect. Reden genoeg om iedere strohalm aan te grijpen om iets aan deze situatie te veranderen. Reden voor Ed Moenen, bewoner en bestuurslid van de Stichting leefbaar houden Sint Maartenslaan en omgeving, om een meetbuisje aan te vragen om de luchtkwaliteit te meten.

“In september begonnen de werkzaamheden voor de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling bij het station. Sinds die tijd rijden er op werkdagen zo’n 3 bussen per minuut voorbij. Bussen die optrekken, afremmen, in de rij staan te ronken voor het kruispunt. Met alle gevolgen van dien: uitlaatgassen die zich verspreiden, trillingen in huis, pleisterwerk dat scheurt, lawaai, onveilige verkeerssituaties op de kruispunten aan beide kanten van de straat. Dat er overlast is, dat weet je als je hier komt wonen. Maar overlast die opeens verdriedubbelt? Daar zijn we niet blij mee”, aldus Ed.

Eerlijk verdeeld

Via verschillende wegen hebben de buurtbewoners de situatie aangekaart bij de gemeente. Inspreken tijdens een raadsvergadering, handtekeningen verzamelen en die aanbieden aan de raad, gesprekken met gemeenteambtenaren. Allemaal met het doel: een eerlijke verdeling van de overlast. Ed: “ Het is ons streven dat niet alleen de Sint Maartenslaan de last draagt, maar dat we het verdelen over onze straat, de Stationsstraat, de Sint Antoniuslaan, de Spoorweglaan en het Spinxlunet.”

Ed Moenen, foto: Aron Nijs

Vechten

Eind 2017 moet de ondergrondse fietsenstalling klaar zijn en moet het busverkeer weer afnemen. “Maar dat is nog onzeker. Op de website van de gemeente staat ook dat er in 2030 in de hele stationsomgeving 4.000 fietsstallingsplekken nodig zijn. Ook moet er ruimte komen om scooters te stallen. Hoe en waar deze plekken moeten komen is een ingewikkeld vraagstuk door de beperkte ruimte bij het station. Om te voorkomen dat er straks permanent 160 bussen per uur door onze straat rijden, blijven we ertegen vechten. En grijpen we iedere gelegenheid daarvoor aan.”

Fotograaf: Aron Nijs

Lees meer over Wyck

“Overlast die opeens verdriedubbelt? Daar zijn we niet blij mee.”

Een oorlogsgebied

Tot nu toe hebben Eds inspanningen en die van de stichting nog niet het gewenste resultaat. Ed: “Volgens de gemeente gaat het om een tijdelijke situatie. Plus het is uiteindelijk de bedoeling om de dieselbussen te vervangen door elektrische varianten. Dat is mooi, maar dat is toekomstmuziek en dat kan nog jaren duren. Plus 160 elektrische bussen veranderen niks aan de veiligheid en leefbaarheid van de Sint Maartenslaan. Ooit had onze straat de allure van een laan; nu heeft de straat de allure van een oorlogsgebied.” Daarom hoopt Ed via de resultaten van de luchtkwaliteitmetingen een extra pressiemiddel in handen te hebben. “2 keer per week moet ik mijn voordeur schoonmaken, zo vies is die van de uitlaatgassen. Ik wil weten wat de verdriedubbeling van het aantal bussen betekent voor onze gezondheid.”