Wat voor de één een kleine moeite is, kan voor de ander te lastig zijn

Kitty van Ingen

Over de afvalproef in Boschpoort

De bewoners van Boschpoort mogen meedoen met de Afvalproef [www.afvalloosmaastricht.nl.] van de gemeente Maastricht. In de komende periode gaan zij samen aan de slag met andere manieren van afvalinzameling. Manieren die ervoor zorgen dat er meer afval gescheiden wordt en minder restafval overblijft. Kitty van Ingen is een van die bewoners.

 

“Toen ik de brief over de afvalproef kreeg, was ik wel benieuwd. Ik wilde in ieder geval eens gaan luisteren.” Kitty woonde vroeger in een woning met een tuin. Toen verzamelde zij zelf groente-, fruit- en tuinafval. Dit werd vervolgens compost dat ze weer gebruikte voor haar tuin. Afval scheiden is voor Kitty de normaalste zaak van de wereld.

“Hoewel… Toen wij in deze flat kwamen wonen, hadden we nog geen groencontainertje. Pas maanden later begreep ik dat je dit kon aanvragen bij de gemeente. Eigenlijk zou zoiets gewoon bij elk appartement moeten horen. Net zoals dat pasje voor de ondergrondse container.”

“Toen ik de brief over de afvalproef kreeg, was ik wel benieuwd. Ik wilde in ieder geval eens gaan luisteren.”

Als deelnemer aan het bewonerspanel van de Afvalproef gaat Kitty naar de workshops die nu georganiseerd worden. Ze is benieuwd hoe alle bewoners straks gestimuleerd gaan worden om mee te doen met de afvalproef. “Veel mensen zijn wel milieubewust, want ik kijk uit op het milieuperron en zie veel bewoners hun afval scheiden. Maar iedereen is verschillend. Wat voor de één een kleine moeite is, kan voor de ander te lastig zijn.”

 

De volgende bijeenkomst van het bewonerspanel is op 6 december 2016.

meer over Boschpoort