Hans Moleman
TIM-verslaggever 12 januari 2019

Pierre Kemp krijgt ode op YouTube

De vaak beeldende gedichten van Maastrichts grote dichter Pierre Kemp vormen een mooi startpunt voor uitbeeldingen en verbeeldingen. Loïc Giepmans, die multimedia design studeert aan Hogeschool Zuyd Maastricht, liet zich inspireren door ‘Het licht is rond’.

Op Youtube – www.youtube.com/watch?v=nK5Lvx4wGIo&feature=youtu.be- is te zien hoe de jonge student de impressie van het gedicht visualiseert in een animatie. Het idee om werk van Kemp in beelden om te zetten is van de Pierre Kemp Stichting, die laat weten dat er op het nieuwe Kemp-kanaal van Youtube dit jaar meer te verwachten is.

 

Het licht is rond en rolt naar alle kanten

de bergen op en af, de dalen door,

de wezens in en uit en langs de planten

stijgt het de bomen in en gaat het alles voor

 

Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,

omdat mijn handen en mijn voeten,

mijn ogen en mijn hart zo moeten,

en ik het licht nu eenmaal zo versta

 

Man in het zwart & treindichter
Pierre Kemp is een van de boeiendste eenlingen uit de Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw, aldus zijn biograaf Wiel Kusters. Vanuit zijn Maastrichtse ‘dichterskluisje’ bereikte Kemp (1886-1967) met vitale, melancholische poëzie de harten van schrijvende en lezende Nederlanders. In 1956 werd hem de Constantijn Huygensprijs toegekend, in 1958 volgde de hoogste onderscheiding: de P.C. Hooftprijs.

Pierre Kemp ging na de lagere school in Maastricht werken als plateelschilder in de aardewerkfabriek van Societe Ceramique. Daarna werkte hij tot aan zijn pensioen als loonadministrateur bij de steenkoolmijnen Laura en Vereeniging te Eygelshoven.

Als dichter debuteerde hij met een sonnet in De Limburger Koerier van 23 maart 1910. In 1914 verscheen, onder aanmoediging van de Jezuïetenpater Van Well, zijn eerste dichtbundel. Tussen 1915 en 1916 werkte hij als leerling-journalist bij De Tijd in Amsterdam, maar heimwee deed hem al gauw terugkeren naar Maastricht. In 1918 huwde hij Hubertina Catharine Mommers, die hem drie zonen schonk.

Decennialang reisde Kemp met de trein tussen Maastricht en de mijnen, meestal onberispelijk gekleed in donkere stemmige tinten. Tijdens die korte treinreizen schreef hij honderden korte gedichten. Vele daarvan kwamen terecht in uitgaven als Stabielen en passanten (1934), de bundel die zijn tweede debuut wordt genoemd vanwege de lichtere toon en de speelse, bescheiden verzen, en in De Engelse Verfdoos (1956).

Een bijzonder werk verscheen in 1960, toen hij samen met de kunstschilder Willem Hofhuizen Les Folies Maestrichtoises vervaardigde. Pierre Kemp was zelf ook een verdienstelijk kunstschilder. Zijn werk kreeg na zijn dood twee exposities in het Bonnefantenmuseum.

Meer weten en zien?
De website van de Pierre Kemp Stichting biedt een overzicht van het oeuvre van Maastrichts Man in black: http://www.pierrekemp.nl.

Er is ook een nieuwe bloemlezing beschikbaar: Het regent in de trompetten. De mooiste gedichten van Pierre Kemp, gekozen door Wiel Kusters en Ingrid Wijk. (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen).

De Universiteitsbibliotheek Maastricht bewaart een uitgebreide collectie van Kemp, met boeken over sprookjes, mythen, sagen, kunstgeschiedenis, muziek, kinderspeelgoed -en natuurlijk veel dichtbundels en bloemlezingen. Veel van zijn boeken hebben een museale waarde vanwege een aantal marginalia en omdat de dichter zelf opdracht heeft gegeven om ze in speciaal gekleurd vliegerpapier te laten kaften.

De boeken zijn op aanvraag in te zien in de Parlour, een ruimte die bezoekers de mogelijkheid biedt om werken uit de Bijzondere Collecties in te zien.

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/service-centra/universiteitsbibliotheek/collecties/bijzondere-collecties/bibliotheek https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/service-centra/universiteitsbibliotheek/collecties/bijzondere-collecties/pierre-kemp

 Lees ook