Over de geschiedenis van Heugem

op 30 januari 2017 door Onze Buurtredacteur Buurtreporter

de Sint Pietersberg in de avondzon gezien vanuit Heugem.

Door: Ger Starmans

Zoals in de eerdere nieuwsberichten valt op te maken gaat de geschiedenis van Heugem ver terug. We gaan nu weer een stapje verder in het verhaal.

Samen met de plaatselijke bevolking hebben de Romeinen eerst het rivierdal en later ook het omliggende hoogterras in cultuur gebracht. Diverse villa’s hebben hiertoe bijgedragen. De kernen Cadier en Keer zijn ontstaan vanuit Heugem en Heer. Dit toont ook aan dat buiten de Romeinse nederzettingen aan zowel de Maastrichtse- als de Wyckse kant sprake is geweest van permanente bewoning. De naam Heugem moet tussen het jaar 500 en 1000 tot stand zijn gekomen. Dit is af te leiden uit het feit dat alle namen eindigend op –em, -um, -hem of -heim uit deze periode stammen.

Op het hoogste punt in de rivierbedding werd t.z.t een hoge heuvel gebouwd. Een zogenaamd “Hoog Heem”. Op deze heuvel werd door de Franken een hoog huis gebouwd. Huis van de Hugas, de hogen of verhevenen. Dit “Hugaheim” is mogelijk de verklaring voor de naam Heugem waarvan nog 24 spellingvarianten bestaan (o.a. Hoiens, Hoin, Hoeghem). Vanaf de 5e eeuw is deze naam dan ook een feit. De oudst bekende Hof van Heugem, de WaerdeHof, is mogelijk de genoemde heuvel geweest.
Schriftelijke bewijzen voor het bestaan van de nederzetting Heugem dateren uit de 12e eeuw als in 1155 de Hof ter Waerden, gelegen in de maasbedding van Heugem, ter leen wordt gegeven aan de Prinsbisschop van Luik.  Naast de WaerdeHof zijn nog enkele hoeves van Heugem het vermelden waard zoals De Swaenhof, De Houweert en Vogelsanck.

De volgende keer gaan wij verder in op de rol die de inwoners van Heugen hebben gespeeld in Maastricht na het vertrek van de Romeinen.