Vroeger in Oud-Caberg

Oud-Caberg is waarschijnlijk ontstaan tijdens ontginningen in de late middeleeuwen. Heren gaven in die tijd de boeren toestemming om woeste grond te ontginnen en klaar te maken voor landbouw.

De buurten Oud-Caberg en Lanakerveld liggen in het vruchtbare Zouwdal. Op diverse plaatsen in dit gebied zijn in 2008 bij opgravingen sporen van Bandkeramiekers-nederzettingen (±5000 v.Chr.) teruggevonden. Ook werden sporen aangetroffen uit de Michelsbergcultuur (±4000 v.Chr). Afgaande op deze en vele andere bijzondere opgravingen in de buurt, is het zeer waarschijnlijk dat Oud-Caberg in prehistorische tijden ook af en toe bewoond was.

De boerderij Mingels rond 1960, bron: www.hklimburg.nl
De aankomst van een processie bij de kapel op 14 augustus 1988. Collectie L. Moonen.

De namen Caberg, Caudenbergh of Couwenberg zijn lang door elkaar gebruikt. De exacte herkomst van de naam, die naar een hoogte verwijst, is niet bekend. Oud-Caberg was tot de jaren 50 een dorp en heette toen gewoon Caberg. Nadat in de jaren ’50 de grote nieuwbouwwijk ten zuiden van het dorp de naam Caberg kreeg, werd het dorp Oud-Caberg genoemd. Opmerkelijk: Rond 1970 werd bij het voormalige dorp een nieuwbouwwijk, Donken-buurt, aangelegd, Oud-Caberg is daarmee tegenwoordig eigenlijk grotendeels nieuwer dan Caberg.

Om het oude en het nieuwe gedeelte met elkaar te verenigen werd de Broonk ingesteld. Deze traditionele sacrementsprocessie bracht de bewoners dichter bij elkaar en creëerde een gemeenschapsgevoel. De Broonk wordt nog steeds jaarlijks gehouden.

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in