Karin Somers
TIM-verslaggever 11 oktober 2019

Op pad in de stad: het VBV-team

Soms is het lastig om alle rekeningen te betalen. Een betalingsachterstand kan oplopen tot een schuld. De gemeente wil geldproblemen bij inwoners voorkomen. Daarom is er het VBV-team: team Vroegsignalering Betalingsachterstanden Vaste lasten. Vaste lasten zijn kosten die elke maand terugkomen voor bijvoorbeeld huur, energie, zorgverzekering of watermaatschappij.

De professionele hulpverleners van het VBV-team hebben ervaring en kennis op het gebied van geldzaken en weten welke regelingen er zijn. Daarmee kunnen ze inwoners die dat willen, helpen bij een beginnende betalingsachterstand van de vaste lasten. De gemeente krijgt de gegevens over de betalingsachterstanden van BKR in Tiel. Dat gebeurt via een beveiligde en versleutelde verbinding. Uiteraard wordt er zorgvuldig omgegaan met privacygevoelige informatie.

Gratis ondersteuning

Wanneer men hiervoor open staat, komt een medewerker van het VBV-team langs voor een gesprek. Samen wordt gekeken naar wat nodig is om de geldzaken weer op orde te krijgen. Bijvoorbeeld door hulp bij de administratie, het afspreken van een betalingsregeling of het zoeken naar mogelijkheden voor meer inkomsten en minder uitgaven. Zo blijft de situatie te overzien en worden betalingsproblemen niet groter. De hulp kost niets en is helemaal vrijwillig.

Succesvolle aanpak

Ook andere steden werken met een team dat op pad gaat om inwoners met dit soort betalingsachterstanden te helpen. In Nijmegen en Arnhem bijvoorbeeld. Daar werkt deze aanpak goed. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moedigt gemeenten aan om met vroegsignalering aan de slag te gaan. In Maastricht gebeurt dit vanuit de gemeentelijke aanpak rond schuldhulpverlening. Het VBV-team gaat een jaar op pad. Dan kijkt de gemeente wat de ervaringen zijn en wat er beter of anders kan.Lees ook