Hans Moleman
TIM-verslaggever 13 april 2019

Nieuwe wijkagent zit op de fiets en op sociale media

Simone Lucassen is de nieuwe wijkagent in Mariaberg, Blauwdorp en Trichterveld. Op de fiets legt ze het vitale contact met de bewoners -en straks komt daar Instagram of Facebook bij.

Op het Volksplein tegenover de Aldi van Mariaberg is het donderdagochtend een alarmerende drukte. Een politiecommunicatiebus, een patrouillewagen, mannen en vrouwen in uniform, diverse medische apparatuur -waar is de calamiteit?

Het valt gelukkig mee: de drukte betreft een etappe van de kennismakingstoernee van de politie Maastricht langs diverse wijken, met als doel de wijkagenten meer bekendheid te geven.

Bloeddruk

Op het Volksplein van Mariaberg treedt de nieuwe wijkagent Simone Lucassen aan, samen met een keur aan spelers op het terrein van zorg en veiligheid in de buurt. Van de wijkteams van Envida, Trajekt en de woningstichting tot de dienst Handhaving en het Rode Kruis. “De samenwerking is enorm belangrijk voor een goede aanpak van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk”, zegt Lucassen.

’s Ochtends vroeg is het even doorbijten voor de verzamelde ketenpatners, maar in de loop van de ochtend lopen dan toch diverse wijkbewoners langs om een praatje te maken. Een paar oudere dames neemt zelfs de gelegenheid te baat om zich in het schrale lentezonnetje even de bloeddruk te laten meten.

De uitslag: geen reden tot zorg. De wandeling naar de supermarkt kan moeiteloos worden voortgezet.

Buurman

Niet alleen vertrouwde buurtgenoten lopen even langs, ook nieuwe Maastrichtenaren melden zich op het plein.

Een vrouw uit Singapore wier man sinds kort voor een periode van twee jaar bij een bedrijf in de regio Maastricht is  is gedetacheerd wil graag weten wat in Nederland de regels zijn als het gaat om sexueel ongewenst gedrag. Dat komt, zegt ze, omdat ze op een feestje in Maastricht een buurman een verkeerde opmerking hoorde maken tegen een jong meisje.

Lucassen legt haar uit dat een paar louche opmerkingen niet voldoende zijn om een succesvolle aangifte te doen. Maar voor het geval de buurman meer verdacht verdrag vertoont, geeft ze de vrouw het advies wel de politie op de hoogte te stellen.

De Singaporese noteert het met belangstelling : als het om een echt noodgeval, dan 112 bellen. Als het niet dringend is, dan het landelijk nummer 0900-8844, waar je dan naar je wijkagent kunt vragen en kunt worden doorverbonden.

Sociaal

Dit zijn nuttige ontmoetingen voor Lucassen. Als nieuwe wijkagent wil ze het liefst eenvoudig benaderbaar zijn in de buurten die aan haar zijn toevertrouwd. Daarom fietst ze ook als het even kan door Mariaberg op de drie dagen per week die ze volgens rooster specifiek in de wijk werkt.

Verder wil ze beter via sociale media gaan werken. De wijkagent is bezig te kijken hoe ze via Facebook of Instagram in Mariaberg aanwezig kan zijn, misschien komende zomer al. “Ik wil het wel goed doen. Dus als buurtbewoners op sociale media een opmerking of een vraag hebben, moet er wel een reactie op komen. Anders heeft het geen zin”.

Nieuwsgierig

Simone Lucassen is de opvolger van Patrick Spronken, die begin 2019 afscheid nam van Mariaberg en omstreken, na acht jaren dienst. Buurtreporter Jack van Gelooven zwaaide hem in januari uit op ThuisinMaastricht, waarbij hij de wijze woorden aanhaalde die Spronken ter gelegenheid van zijn vertrek met de buurtbewoners deelde.

“Wees blij met de overeenkomsten die je met elkaar deelt, maar vier ook de verschillen waardoor je vanuit een ander perspectief naar situaties kan kijken en daar een gefundeerde mening over kan geven. Wees nieuwsgierig naar elkaar en oordeel niet te snel.

“Met het wijkbureau, Envida/Politie in de wijk hebben we stappen vooruit gemaakt. Laagdrempelig en vooral eenvoudig contact leggen of even iets melden ging nu heel makkelijk. We kunnen gerust stellen dat we samen met u de wijk aantrekkelijker hebben gemaakt.”

Voelhoorn

Maastricht heeft een team van 24 wijkagenten -inclusief vier zogeheten gemeentebrede themadienders- die een vitale rol spelen in de stad. Ze zijn voelhoorns van de overheid in de Maastrichtse maatschappij, die problemen in de buurt vaak vroeg tegenkomen -of het nu om parkeerkwesties, drugsproblemen of zelfs radicalisering gaat.

 

 

 Lees ook