Jos Houben
Buurtreporter 8 november 2018

Nieuw park in Oud-Heer

Na veel wateroverlast, (vooral in oud-Heer) bestond het voornemen om het overtollige hemelwater op te vangen. In diverse straten zijn daarom geheel nieuwere en grotere rioleringsbuizen aangelegd. Toen dit niet veel hielp, is men begonnen met het plaatsen van grote rioleringskokers én een hemelwaterbassin in de voortuinen van de ‘bungalows’ in ‘Onder de kerk’. Toen dit ook niet veel soelaas bood, plaatsten men twee grote hemelwaterbassins, één aan de Joseph Bechlaan en een groter bassin onder de voormalig ‘sporthal’ op het St. Petrus-Bandenplein. En als dat ook dan nog niet voldoende is, dan mag oud-Heer verzuipen. Ook al hebben we dat aan ons eigen te danken. Maar voor het zover het is, gaan we genieten… van een mooi park!

Huidige situatie:
Al vele jaren is er een planontwerp geweest. Toen begon men met de sloop van de voormalige sporthal en gelijk er achteraan werd een groot hemelwaterbassin gebouwd. Dat ligt er geruime tijd, waarbij vorig jaar verwoede pogingen werden gedaan er een schaatsbaan van de maken. Na bewoning van de oude ‘trepkes-woningen’ (ze waren klein, waarbij toch grote gezinnen er woonden en per portiek maar liefst 4 wooneenheden waren) werd het bewoond door tijdelijke asielzoekers en Ad-Hoc mensen. De ‘trepkes-woningen’ kwamen leeg te staan, sloop begon. Maar… de ‘Scouting Heer’ zou verhuizen naar het gebouw van de oefenvelden van Scharn (Akersteenweg) ware het niet dat krakers de boel traineerden… en nu nog. Hoe de bal nu ligt in het spel weten we niet. Indien ‘Scouting Heer’ verhuist komt dit gedeelte van de oude Meisjes Huishoudschool ook in beheer bij Kids-Home Flexibele Kinderopvang ‘Sterre der Zee’. Het gebouw van kleuterschool ‘Mariahöfke’, nu SAM, blijft in beheer van de kunstenaars, een collectief van ateliers.

Toekomstige situatie:
Het wordt een mooi, groot ontmoetingspark. De vuurstenen metaalkorven rondom de kleuterschool vormen de grens van het gebouw en het park. Wat opvalt is een beeltenis aan de zijkant van het schooltje, wat het voorstelt, u mag het roepen. Het beeld van de Heilige St. Petrus-Banden is gesneuveld; een auto met een te hitsig ‘vrijpaartje’, waarbij pardoes de handrem werd gecapituleerd, zorgde ervoor dat deze auto tegen de pilaar botste en Petrus met zijn ketting en al naar beneden donderde door de achteruit. Vrijpartij ten einde, Petrus naar de verdoemenis, pilaar in stukken, dus einde oefening. Wat wél terugkomt (gelukkig) zijn de betonsteunen van de kleuterschool met de zware kettingen. Het betonnen dak van het hemelwaterbassin kan gebruikt worden als speelveld, voetbal-, basketbal-, korfbalveld, skaten, rolschaatsen, huive, en wat dies meer zij. Lijnen kunnen/worden getrokken. Rondom dit strakke dak komen velerlei planten, bomen, struiken, bosschages, onkruid en wandelpaden. Er wordt gekeken naar ‘natuurlijke’ speeltoestellen voor de kinderen. Misschien dat er ook ‘bewegingstoestellen’ komen voor de ‘ouderen/senioren’ in dit deelgebied. Ondanks dat oud-Heer (gelukkig) weer een kinderrijke buurt wordt zijn er ook ‘fossielen’ dus daar wordt ook aan gedacht. Bewegen is het motto, dit voor oud én jong! Want we worden dik, roesten vast, bewegen te weinig, en zitten enkel en alleen op de ‘digitale dorpspomp’. Leuk om te weten, de oude ‘trepkes’ van de oude woning komen terug in het park, ze worden geverfd, in de kleuren wit-rood.

Details:
Er komt ook, gelukkig, een bijenpaal. De bijen zijn langzaam ook al pleitte, derhalve is er een idee geopperd deze populatie te versterken. De mensen vroegen om verlichting, maar eigenlijk heeft een park geen verlichting, er wordt gestudeerd wat het gaat worden. De ingerichte natuur heeft een palet aan kleuren en geuren of er klimaatplanten komen is ook een open vraag. De groenstrook aan de Bronweg wordt niet aangepakt. Het hondenlosloopgebied verdwijnt. Op een kleine loopafstand is er nog een. Het park krijgt een naam, welke zal het College van B&W bepalen. Het park is pas op zijn mooist en volwassen ná 25 jaar! Op een vraag van een oud whizzkid om er een urnenveld aan te leggen, werd enig hoongelach ontvangen. Verkeerd: je bent een Heerdenaar als je van ’t Vloot hebt gedronken, waarom mag je er dan niet uitgestrooid worden?!Lees ook