Nieuw buurtnetwerk De Heeg haalt vertrouwen uit buurtenquête

op 22 mei 2017 door Kevin Lux TIM-verslaggever

Buurtnetwerk Like de Heeg is op de goede weg. Die conclusie trok het bestuur aan de hand van de buurtenquête die afgelopen woensdag gepresenteerd werd. De problemen die in de buurt spelen, worden al aangepakt of stonden op de planning. En dus voelt het netwerk zich gesterkt in zijn missie.

‘De buurt’ leeft weer in De Heeg. De positieve ontwikkelingen rond het winkelcentrum en de initiatieven die buurtnetwerk Like de Heeg in korte tijd gerealiseerd heeft, hebben het buurtgevoel in de wijk een positieve impuls gegeven. Dat bleek wel uit de opkomst tijdens de bekendmaking van de buurtenquête die door het bestuur van het netwerk werd gehouden. Ongeveer vijftig wijkbewoners kwamen op de informatieavond af. “Ik had nooit gedacht dat het er zo veel zouden zijn”, klonk secretaris Rob Claessen na afloop positief. “En dat ondanks de hitte. Het is volgens ons een perfect gelopen avond.”

De rondvraag bracht voor het netwerk weinig nieuwe problemen aan het licht. De meeste zaken worden al opgepakt of staan op het punt opgepakt te worden. “We kregen 45 aandachtspunten binnen. Daarvan hebben we er vijftien uitgekozen die het meest voorkwamen, want als we ze allemaal hadden behandeld, waren we uren zoet geweest”, legt Claessen uit. “De meest voorkomende zaken hebben al onze aandacht, zoals de parkeerproblemen, groenvoorziening en uiteraard het winkelcentrum.” Toch kwamen er ook opmerkingen binnen, waarover Claessen en zijn mede-bestuursleden zich verbazen. “Er werd geklaagd over het gebrek aan politie in de wijk”, legt hij uit. “En dat terwijl de wijkagent er toch regelmatig zichtbaar is. Dat snap ik niet helemaal. Over hangjongeren werd dan weer bijna niet geklaagd, terwijl ik persoonlijk toch het idee heb dat dit een groot probleem is.”

Rob Claessens (rechts) tijdens het bekendmaken van de enquete

Realistisch
De gemeente liet bij monde van wethouder Jack Gerats weten de buurt te willen helpen waar nodig. “We moeten met ideeën komen en dan gaan ze kijken hoe ze ons daarin kunnen faciliteren”, kreeg Claessen te horen. En die ideeën zijn er genoeg. Zo werd geopperd om het parkeerprobleem aan te pakken door de ondergrondse parkeergarage van Q-Park open te stellen voor alle buurtbewoners en op andere plekken de busbaan en trottoir kleiner te maken om extra parkeergelegenheid te creëren. Hoe realistisch die opties zijn, moet bekeken worden. “Ik denk namelijk niet dat Q-Park daarop zit te wachten”, klinkt de secretaris sceptisch. Ook de bloembakken op De Roserije, al jaren een doorn in het oog van de buurt, staan ter discussie. “Het plein moet opgefleurd worden en die bakken zien er gewoon niet uit”, vindt Claessen. “We kregen te horen dat ze de gemeente ook nog eens 1200 euro kosten, omdat ze gehuurd worden. We hebben voorgesteld ze weg te halen.” Dat kan pas als het huidige huurcontract, naar verluidt in december, afloopt. “Dat geld kunnen we beter ergens anders voor gebruiken.”

Er staat dus een hoop te gebeuren in De Heeg. Te veel voor de drie verantwoordelijk buurtnetwerk-leden. Gelukkig slaat het virus langzaamaan ook over op andere buurtbewoners, die al aanboden mee te willen helpen in de verschillende actiegroepen. “We hebben er woensdag weer wat mensen bijgekregen die mee willen helpen met bijvoorbeeld het bijhouden van de groenvoorziening. Ik weet zeker dat als ik andere mensen benader, dat ook die bereik zijn zich in te zetten.” Al met al was het een optimistische avond voor Like de Heeg. “We willen de buurt weer maken zoals die ooit was. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken”, besluit Claessen.