Nieuw beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland

Vanaf 28 september 2022 kun je jouw mening geven over het nieuwe beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland.

Waar gaat het beleidsplan over?

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners. We helpen jou als je hulp nodig hebt. Het belangrijkste doel van de Wmo 2015 is dat je zo lang mogelijk kunt blijven deelnemen aan het dagelijks leven en thuis kunt blijven wonen. Gemeenten beschrijven in een beleidsplan hoe ze hiervoor willen zorgen.

In het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland gaan we verder op de ingeslagen weg. In dit plan staan de opdrachten die we de komende jaren samen met andere gemeenten en partners in de regio hebben en de resultaten die we willen behalen.

We zetten steviger in op oplossingen uit het basisaanbod. Met basisaanbod bedoelen we alle algemene voorzieningen waar inwoners van Maastricht-Heuvelland zonder indicatie gebruik van kunnen maken. Je hebt dus geen bewijs nodig dat je bepaalde zorg nodig hebt. Denk aan voorzieningen als een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn of een boodschappendienst.

We doen ook meer beroep op wat inwoners zelf kunnen. Zo willen we de hulp beschikbaar en betaalbaar houden voor kwetsbare inwoners die niet zonder die hulp kunnen.

Beleidsplan in het kort

Gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland zetten zich sterk in voor inwoners die zichzelf kunnen redden en sterk genoeg, veerkrachtig zijn. Daarnaast zetten we stevig in op een goede samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders. Dat legden we eerder ook al vast in onze Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022. Het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland is hier een vervolg op. We willen veel bereiken en dat lukt niet in 4 tot 8 jaar. Daar hebben we meer tijd voor nodig. In dit nieuwe beleidsplan lichten we toe hoe we de komende jaren verdergaan om onze doelen te bereiken.

Positieve gezondheid is de basis voor ons nieuwe beleid. In het beleidsplan krijg je hier meer informatie over. We beschrijven in het plan ook hoe we dingen op hoofdlijnen willen doen. Zo houden gemeenten ruimte om zelf aan te geven waar ze nadruk op willen leggen. We willen 5 doelen bereiken.

  1.  Inwoners komen meer zelf met ideeën en plannen om anderen te helpen. Zo groeit het informele basisaanbod. Informeel betekent hier de voorzieningen die niet-professionele externe partijen aanbieden die geen of minimaal subsidie krijgen.
  2. Een breder formeel basisaanbod op basis van de behoeften van inwoners per wijk. Met formeel bedoelen we voorzieningen die professionele externe partijen aanbieden in het basisaanbod.
  3. Minder maatwerkvoorzieningen, omdat inwoners die minder nodig hebben en omdat er meer basisaanbod is.
  4.  Samen met onze partners werken we aan een relatie die lang kan blijven bestaan.
  5. Betaalbare hulp binnen de gemeentelijke begroting.

Jouw mening telt!

Je kunt van 28 september tot en met 9 november 2022 reageren op het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2023-2026 Maastricht-Heuvelland.

Lees het beleidsplan

Stuur een e-mail naar post [at] maastricht.nl (post[at]maastricht[dot]nl) onder vermelding van ‘inspraak beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning’. Geef duidelijk aan waar je op reageert en op welke pagina dat staat in het plan. Zet in de mail ook je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen wij je ook laten weten wat er gebeurt met je reactie.  

Hoe verder?

We verzamelen alle reacties uit Maastricht en het Heuvelland op 1 plek. Vervolgens kijken we of het beleidsplan aangepast moet worden. Als je reactie vooral gaat over de zorg in de eigen gemeente, dan bekijkt jouw gemeente hoe je reactie past in de lokale vertaling van het beleidsplan.

Daarna maken we een voorstel voor de gemeenteraden en vragen we om het beleidsplan vast te stellen. In dat voorstel beschrijven we wat er aan het beleidsplan is veranderd op basis van alle reacties. We verwachten dat de gemeenteraden in de 1e 3 maanden van 2023 een besluit neemt over het beleidsplan.

 

 

afbeelding van 2 vrouwen