Hans Moleman
TIM-verslaggever 18 oktober 2020

Mooie uitdaging: je buurt zelf beter maken

Een veelzijdig buurtpark waar nu nog verloren sportvelden liggen, meer bankjes aan de Groene Loper: Maastricht zit vol mogelijke verbeterplekken. Topos architectuurcentrum roept op voorstellen snel in te sturen.

 ‘Zeg tegen een Maastrichtenaar dat hij in een mooie stad woont en hij zal meteen antwoorden: ‘Dat is een waarheid als een koe’. Maar vraag aan dezelfde Maastrichtenaar of er plekken in de stad zijn die er belabberd bij liggen en die verbeterd zouden moeten worden, dan zal hij je trakteren op talrijke voorbeelden’. 

Oproep 

Zo markeert TOPOS architectuurcentrum Maastricht een opmerkelijke oproep: laat eens horen hoe we de stad in ruimtelijk opzicht samen beter kunnen maken. Inwoners –en bezoekers- van Maastricht hebben nog tot 1 november de tijd om hun voorstellen in te sturen. 

Topos liet eerder dit coronajaar al van zich spreken met het project ‘Mijn favoriete gebouw in Maastricht en omgeving’, waaraan 140 mensen een bijdrage hebben geleverd. 

Opfrisbeurt 

Met het nieuwe initiatief ‘Verbeterplekken’ wordt een ieder uitgenodigd om locaties in de stad op te lijsten die wel een opfrisbeurt kunnen gebruiken. 

‘Het gaat ons daarbij vooral om plekken die verwaarloosd zijn, die er mistroostig bijliggen, die slecht onderhouden zijn, die een steen des aanstoots zijn voor de buurtbewoner. Waarvan men zich afvraagt: waarom is daar nog altijd niets aan gedaan’, zo meldt prof. dr. Nico Nelissen, de voorzitter van TOPOS, in zijn oproep die deze zomer werd gelanceerd. 

Kimbria 

Als voorbeeld van zo’n plek noemt Nelissen de Koompe aan de Prins Bisschopsingel, het braakliggend terrein naast het politiebureau waar vroeger Kimbria het hoofdvoetbalveld had. Er lag ook een atletiekbaan, die nog door militairen van de Tapijnkazerne als oefenterrein werd benut. 

‘Het is nu een door onkruid overwoekerd terrein met een allesbehalve fraai hekwerk eromheen’, aldus de Topos-voorzitter. Zijn idee: maak er een mooi buurtpark van dat aansluit op het Jekerpark en op het park rond de gerenoveerde Tapijngebouwen die nu een dependance van de universiteit zijn. 

Met, als het even kan, bij de Bisschopssingel ook een charmant paviljoen ‘waar men met uitzicht op restanten van de verdedigingswerken van een kopje koffie/thee met gebak zou kunnen genieten’. 

Groene Poort 

Zo duiken op diverse plekken in de stad met enige regelmaat ideeen op van Maastrichtenaren die hun buurt aangenamer willen maken. Zoals in Maastricht Oost, waar een enthousiaste groep mensen al bijna een jaar bezig is het plan Groene Poort Oost te ontwikkelen.

Het idee is op de oude voetbalvelden aan de Akersteenweg een gevarieerd buurtpark aan te leggen, met wellicht een bewegingsparcours annex kruidentuin zoals die ook aan de Groene Loper naast de Oranjepleinflat is aangelegd. 

Petitie 

De buurtbewoners willen zo ook voorkomen dat de voormalige voetbalvelden worden geasfalteerd en bestemd tot een parkeerterrein, een Park&Ride, voor bezoekers uit de richting van het heuvelland. Die optie is eerder vanuit de gemeente Maastricht geopperd.

De initiatiefgroep in oost heeft inmiddels de steun van de buurtnetwerken van Heer en Scharn. De onlangs opgerichte Stichting Groene Poort Oost heeft met een petitie al bijna 900 sympathisanten geworven. Dit najaar wil men de eerste bomen planten, om te laten zien dat het ernst is. In 2021 en 2022 zou het nieuwe oostelijk buurtpark dan geleidelijk vorm kunnen krijgen. 

Catalogus 

Topos heeft het voornemen alle inzendingen te bundelen in een document onder de titel: ‘Maastricht: op weg naar een nog mooiere stad’ met als ondertitel ‘Catalogus van verbeterplekken’. Alle nominaties voor verbeterplekken –met foto plus korte beschrijving van wat er niet deugt en hoe het beter zou kunnen- kunnen per email naar n.nelissen@xs4all.nl. 

Meer over de oproep voor verbeterplekken: www.toposmaastricht.com 

Meer over het buurtparkplan in oost: www.degroenepoortoost.nl Lees ook