Mijn wijk

Hieronder vind je een overzicht van de 7 wijken van Maastricht. Op de wijkpagina vind je vervolgens informatie over jouw wijk, welke buurten bij de wijk horen, welke lokale voorzieningen er zijn en wie de gebiedshandhavers zijn. Je vindt er ook informatie over lopende plannen en ontwikkelingen en de laatste actualiteiten. Zo blijf je op de hoogte van wat er dagelijks leeft en speelt in jouw eigen woon-, en leefomgeving.


Maastricht-Centrum

Tot deze wijk behoren de buurten: Binnenstad, Boschstraatkwartier, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Sint Maartenspoort, Statenkwartier (+ Sphinxkwartier), Wyck (+ Céramique). Maastricht Centrum is de centrale wijk van Maastricht en ligt aan beide zijden van de rivier de Maas. De begrenzing op de westelijke Maasoever wordt min of meer gevormd door de singels, die onderdeel waren van de voormalige Ring Maastricht.

Lees meer over deze wijk

doorkijkje door poort in muur

berm in het midden tussen twee straten

Maastricht-West

Tot deze wijk behoren de buurten: Belfort · Brusselsepoort · Caberg · Daalhof · Dousberg-Hazendans · Malberg · Malpertuis · Mariaberg · Oud-Caberg · Pottenberg. Maastricht-West is gelegen aan de westelijke oever van de Maas. De oostelijke begrenzing van de wijk is zeer smal en wordt gevormd door de Hertogsingel en een klein stukje Statensingel. De zuidgrens valt min of meer samen met de provinciale weg 278 (Tongerseweg). De westgrens is ook de gemeentegrens en de rijksgrens met België.

Lees mee over deze wijk


Maastricht-Oost 

Tot deze wijk behoren de buurten:  Amby · Heugemerveld · Limmel · Nazareth · Scharn · Wittevrouwenveld · Wyckerpoort. Maastricht-Oost ligt op de oostelijke oever van de rivier de Maas. De begrenzing aan de westzijde wordt voor een deel gevormd door het spoorwegemplacement ten noorden en ten zuiden van Station Maastricht. Alleen de buurten Limmel en Heugemerveld liggen westelijk van de spoorlijn.

Lees mee over deze wijk

pleintje tussen duplexen met winkels en klein kunstwerk in het midden

poortje onder appartementencomplex

Maastricht-Zuidoost

Tot deze wijk behoren de buurten: De Heeg · Heer (+ Eyldergaard) · Heugem · Randwyck · Vroendaal. De wijk ligt op de oostelijke oever van de rivier de Maas. Deze rivier vormt tevens de westelijke begrenzing van de wijk. De noordgrens van de wijk wordt gevormd door de provinciale weg N278. De westelijke grens is de grens met de gemeente Eijsden-Margraten.

Lees mee over deze wijk


Maastricht-Zuidwest

Tot deze wijk behoren de buurten: Biesland · Campagne · Jekerdal · Sint Pieter · Villapark · Wolder. Maastricht-Zuidwest ligt tussen de Maas en het Albertkanaal.

Lees meer over deze wijk

voorgevel wit huis met geblokte groen witte luiken

ophaal voetgangers en fietsersbruggetje

Maastricht-Noordwest

Tot deze wijk behoren de buurten: Belvédère · Boschpoort · Bosscherveld · Frontenkwartier · Lanakerveld. De wijk ligt op de westelijke oever van de rivier de Maas op een licht geaccidenteerd terrein dat naar het westen toe iets oploopt. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door de Maas, die hier een S-bocht maakt om het dorp Borgharen heen. De zuidgrens bestaat uit de Statensingel, de Frontensingel en de voormalige aansluiting van de Noorderbrug.

Lees mee over deze wijk


Maastricht-Noordoost

Tot deze wijk behoren de buurten: Beatrixhaven · Borgharen · Itteren · Meerssenhoven. Deze wijk omvat het meest noordelijke en meest landelijke deel van Maastricht. De wijk ligt op de oostelijke oever van de rivier de Maas op een laag liggend terrein. Door het gebied stroomt de beek de Kanjel. Verder grenst de wijk aan de Belgische gemeente Lanaken en aan de Nederlandse gemeente Meerssen. 

Lees mee over deze wijk

viaduct van metaal met fietspad