Médoclaan

In 2023 nemen we de Médoclaan onder handen. Dit doen we zodat er op en rond de Médoclaan een veiligere, gezondere en prettigere leefomgeving ontstaat.

Nieuw asfalt

Het asfalt van de Médoclaan is er slecht aan toe. Het asfalt is de afgelopen 2 jaar sneller achteruitgegaan dan verwacht. Dit komt onder andere door weersomstandigheden, maar ook door busverkeer en extra verkeer tijdens de afsluiting van de Tongerseweg.

Indeling van de weg

In de Médoclaan komt veel verkeer uit de wijk samen. De weg is een belangrijke route voor bussen en fietsers tussen Wolder en de binnenstad. Daarom gaan we de maximumsnelheid aanpassen: van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur. Het verlagen van de snelheid maakt de Médoclaan veiliger en draagt bij aan een gezondere woonomgeving. Bij het ontwerp van de weg houden we er rekening mee dat de straat past bij 30 kilometer per uur. We versmallen de weg en leggen verkeersplateaus aan. Daardoor komt ook meer ruimte vrij voor groen. De fietspaden gaan we verbreden, zodat het straks comfortabeler en veiliger fietsen is in de Médoclaan.

Waterberging

Het klimaat verandert en we moeten rekening houden met meer en hevigere regenbuien. Door de hoge ligging van de Médoclaan stroomt regenwater bij zware buien naar de lagergelegen straten (zoals de Chambertinlaan en de Pommerollaan). Daar blijft water op straat staan en het loopt het woningen in. Om dit in de toekomst te voorkomen, moeten we het regenwater vasthouden waar het valt: in de Médoclaan. Hiervoor leggen we onder of naast de Medoclaan een ondergrondse waterberging aan. Dat doen we tegelijkertijd met het herinrichten van de Médoclaan.

Trillingsonderzoek

Sommige bewoners aan de Médoclaan hebben last van trillingen. Daarom hebben we trillingsmeters aan de gevel van een aantal woningen opgehangen. We onderzoeken nog hoe deze overlast het beste kan worden opgelost. Dat doen we samen met onderzoeksbureau Kiwa.  

Tekening van Medoclaan 1
Tekening Medoclaan 2

Bekijk de tekeningen in groter formaat

Voorlopig ontwerp

Afgelopen mei konden omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst meedenken over de herinrichting van de Médoclaan. Ook zijn er gesprekken gevoerd met organisaties zoals Arriva. Alle input hebben we waar dit kon meegenomen in het ontwerp.

Maar niet alles kan. Dat heeft te maken met veiligheid, beleid en het budget. Daarbij is de ontwerpruimte op de Médoclaan beperkt. Zo zijn er bepaalde regels waar we rekening mee moeten houden. Ook de bus en de vuilniswagen moeten ook nog door de straat passen.

We hebben nu een ontwerp dat voldoet aan alle randvoorwaarden en waarin we rekening hebben gehouden zoveel mogelijk wensen. In de tekeningen kun je het voorontwerp zien.

Definitief ontwerp

Tot en met vrijdag 6 januari 2023 kon je meedenken over het voorontwerp. Via medoclaan [at] maastricht.nl en bijeenkomsten met omwonenden hebben we zo’n 30 reacties ontvangen. In het voorjaar ronden we het ontwerp af en organiseren we een nieuwe informatiebijeenkomst. Dan laten we het definitieve ontwerp zien en vertellen we je ook meer over de waterberging en het groenplan langs de Médoclaan.

Planning

  • 1e kwartaal 2023:  verwerken opmerkingen, opstellen definitief ontwerp
  • 1e kwartaal 2023 : informatiebijeenkomst
  • 1e kwartaal 2023 : maken definitief ontwerp
  • 2e en 3e kwartaal 2023 : aanbesteding, vergunningen 
  • Najaar 2023 : start uitvoering.