Médoclaan

Op dit moment nemen we de Médoclaan onder handen. Dit doen we zodat er op en rond de Médoclaan een veiligere, gezondere en prettigere leefomgeving ontstaat.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een aantal fases. Hierdoor is het mogelijk om de hinder te beperken. De werkzaamheden lopen tot en met april 2024. De werkzaamheden starten vanaf rotonde Medoclaan tot aan Maconlaan. Bij het opstarten van een nieuwe fase worden de omwonenden per brief geïnformeerd. 

Blijf op de hoogte

Met de Heijmans BouwApp blijft u op de hoogte van het project. U kunt de app gratis downloaden via de Google Play store of Apple App store. U vindt het project onder de naam: Groot Onderhoud Medoclaan.  Als er updates (nieuwe berichten) zijn, krijgt u hier nu automatisch van een melding van.

Omleiding OV

Voor het bereikbaar houden van de bushaltes moet de bus lijn 3 omrijden door de Pomerollaan. 

Nieuw asfalt

Het asfalt van de Médoclaan is er slecht aan toe. Het asfalt is de afgelopen 2 jaar sneller achteruitgegaan dan verwacht. Dit komt onder andere door weersomstandigheden, maar ook door busverkeer en extra verkeer tijdens de afsluiting van de Tongerseweg. Daarom worden de werkzaamheden versneld opgepakt.

Indeling van de weg

In de Médoclaan komt veel verkeer uit de wijk samen. De weg is een belangrijke route voor bussen en fietsers tussen Wolder en de binnenstad. We gaan de maximumsnelheid aanpassen: van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur. Het verlagen van de snelheid maakt de Médoclaan veiliger en draagt bij aan een gezondere woonomgeving. Bij het ontwerp van de weg houden we er rekening mee dat de straat past bij 30 kilometer per uur. We versmallen de weg en leggen verkeersplateaus aan. Daardoor komt ook meer ruimte vrij voor groen. De fietspaden gaan we verbreden, zodat het straks comfortabeler en veiliger fietsen is in de Médoclaan.

Waterberging

Het klimaat verandert en we moeten rekening houden met meer en hevigere regenbuien. Door de hoge ligging van de Médoclaan stroomt regenwater bij zware buien naar de lagergelegen straten (zoals de Chambertinlaan en de Pommerollaan). Daar blijft water op straat staan en het loopt het woningen in. Om dit in de toekomst te voorkomen, moeten we het regenwater vasthouden waar het valt: in de Médoclaan. Hiervoor leggen we onder of naast de Médoclaan ondergrondse waterbergingen aan. Dat doen we tegelijkertijd met het herinrichten van de Médoclaan.

Trillingsonderzoek

Sommige bewoners van de Médoclaan hebben last van trillingen. Daarom hebben we trillingsmeters aan de gevel van een aantal woningen opgehangen. Uit onderzoek door bureau Kiwa is naar voren gekomen dat deze trillingen veroorzaakt worden door de opbouw van de huidige weg. In het najaar vernieuwen we daarom zowel fundering als asfalt, waarna omwonenden geen last meer hebben van trillingen.

Ontwerp

In mei konden omwonenden tijdens een eerste informatiebijeenkomst meedenken over de herinrichting van de Médoclaan. Ook zijn er gesprekken gevoerd met organisaties zoals Arriva. Deze input hebben we waar dit kon meegenomen bij het opstellen van het voorontwerp voor de Médoclaan.

Medoclaan plan pagina 1
Medoclaan plan pagina 2

Meedenken

Tot en met vrijdag 6 januari 2023 kon er worden meegedacht over het voorontwerp. Via mail en bijeenkomsten met omwonenden hebben we zo’n 30 reacties ontvangen. Deze reacties hebben we gebundeld en van een antwoord voorzien. Wil je alle reacties en de antwoorden daarop nalezen? Stuur dan een mailtje naar medoclaan [at] maastricht.nl (medoclaan[at]maastricht[dot]nl).

De reacties op het voorontwerp zijn vervolgens gebruikt bij het opstellen van het definitief ontwerp. In dit ontwerp is ook het groenplan en de waterberging verder uitgewerkt.

Bekijk het ontwerp in groter formaat: blad 1 en blad 2 (heb even geduld, het laden van deze grote bestanden duurt een tijdje).