Vroeger in Malpertuis

Net als Malberg en Caberg is Malpertuis een van de typische parochiewijken die ontstonden vanuit een behoefte aan kleinere eenheden om anonimisering en vervlakking door het moderne stedelijke leven tegen te gaan.

De naam van deze buurt verwijst naar de burcht Malpertuus uit het beroemde middeleeuwse dierenepos ‘van den Vos Reinaerde’. Ook de straten in de wijk Malpertuis zijn vernoemd naar figuren uit dit middeleeuwse verhaal.

Winkelcentrum Malpertuis 1964
Kerk Malpertuis in aanbouw

De bebouwing van Malpertuis begon eind jaren vijftig onder supervisie van de stedenbouwkundige Frans Dingemans. Dit zogenaamde Plan West ging uit van een waaier zoals alle parochieachtige nieuwbouwwijken werden opgebouwd in Maastricht-West, de parochiekerk in het midden en de scholen, verenigingsgebouwen en winkels eromheen. De wijken werden van elkaar gescheiden door groengebieden en met elkaar verbonden door de zogenaamde interparochiële weg (de Cantecleerstraat in Malpertuis). In tegenstelling tot de buurt Caberg kon Malpertuis volledig op ongebruikt terrein ontwikkeld worden.

 

Zo’n 40 jaar na het ontstaan van Malpertuis kampte de buurt met een te eenzijdig woningaanbod met kleine en verouderde huurwoningen. De sociale structuur in de wijk was vrij zwak. Om die reden besloten de gemeente Maastricht, de woningcorporaties Servatius en Woonpunt en de buurtplatforms om via de zogenaamde ‘buurtaanpak Caberg-Malpertuis’ een verbetering van het leefklimaat in deze buurt te realiseren.

Inwoners over vroeger

Geen berichten

Kun jij een stukje schrijven over de geschiedenis van de buurt? Of heb je een goed verhaal over wat er vroeger in deze buurt heeft plaatsgevonden? Stuur het in via redactie@thuisinmaastricht.nl

Heb je oude foto’s van jouw buurt?

 

 

 

stuur ze in