Laurens Bouvrie
TIM-verslaggever 25 november 2020

Maastrichtse jassen-inzamelactie dit jaar flink wat maten groter; heel Limburg doet mee

Wat in 2018 begon als een Maastrichts initiatief is dit jaar verworden tot een grote Limburgse actie. Twee jaar geleden startte Samen voor Maastricht met de ophaalactie ‘Geef een jas, verwarm een hart!’. Samen voor Maastricht boegbeeld Manon Machiels wist acteur Huub Stapel en allround presentatrice Vivian Lataster te porren om ambassadeurs te worden; het bleek een trojka die in 2019 in de Limburgse hoofdstad meer dan 5.000 jassen opleverde voor mensen die het financieel niet al te makkelijk hebben. In dit bijzondere – corona – jaar trok Samen voor Maastricht de stoute schoenen aan; wat in Maastricht kan, kan ook in heel Limburg. Met die spirit heb je dan ook snel gouverneur Theo Bovens aan je zijde. In liefst 25 Limburgse gemeenten werden de afgelopen weken jassen ingezameld. Morgen, donderdag 26 november, wordt via L1 bekendgemaakt hoeveel de Limburgers uit de kast hebben gehaald.

In een van de kelders van het Gouvernement aan de Limburglaan is het dinsdagmiddag een en al bedrijvigheid. Net zoals de voorgaande twee jaren staat Manon Machiels van Samen voor Maastricht en een groep vrijwilligers jassen uit te sorteren. En ook dit jaar blijkt tijdens het enigszins in categorieën leggen van de jassen dat de inwoners van Maastricht geen afdankertjes ‘doneert’. Kwaliteit en kwantiteit gaan bij de actie Geef een jas, verwarm een hart! hand in hand. Op de vraag of Maastricht dit jaar weer goed is voor ruim 5.000 jassen kan Manon Machiels nog geen antwoord geven. En over het resultaat van de gehele provincie nog minder. Maar net zoals gouverneur Theo Bovens weet ze wel dat het enthousiasme bij de deelnemende gemeenten heel groot is.

Ambassadeur van Samen voor Maastricht Huub Stapel liet met eenzelfde bezieling een week of twee terug via Radio 5 Nederland weten waar Maastricht en nu ook de Provincie Limburg mee bezig is. Wat hem betreft wordt het Maastrichtse initiatief binnen nu en enkele jaren een landelijk gebeuren. Daarbij liet hij weten dat het helaas geen overbodige luxe is om op die manier heel veel mensen aan de – financiële – onderkant van de samenleving van dienst te zijn.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren vindt de eindverzameling van de jassen niet plaats in Maastricht. “Maasbracht ligt behoorlijk in het midden van Limburg. Daar worden alle jassen straks door verschillende organisaties verdeeld over duizenden adressen. In Maastricht zijn behalve heel veel particulieren ook weer Kledingbank Limburg, Leger des Heils, Quiet Community en De Goude actief geweest. Het blijft overigens niet alleen bij sjariteit door levering van jassen. De vele brieven, briefjes en kaarten met daarin meer dan warme woorden en steunbetuigingen én met de groeten aan de nieuwe jaseigenaren geven aan dat ondanks de we leven in een maatschappij vol van egoïsme toch ook nog heel veel mensen het helemaal niet erg vinden te deugen.

Het succes van de actie van Samen voor Maastricht geeft helaas meteen de noodzaak weer. Manon Machiels: “Het aantal mensen dat in armoede leeft stijgt nog steeds. Covid heeft grote groepen mensen die al aan de rand zaten nu in nog grotere zorgen gebracht.” Dat weet ook gouverneur Theo Bovens. En hij is dan ook blij dat het Maastrichtse initiatief nu is uitgerold over heel de provincie. En zijn steun blijft niet bij het doneren van een aantal jassen uit Huize Bovens. Dinsdagmiddag duwt hij in de kelder de karren met jassen naar de plek waar de vrijwilligers klaar staan om tot uitselecteren over te gaan. Manon Machiels ogen twinkelen boven het Limburg-mondkapje van tevredenheid.

Donderdagochtend, 26 november, om tien voor tien wordt bij het radioprogramma L1 Nieuwsshow door de presentatoren Pascal van der Linden en Maarten Bonnemaijers het eindresultaat bekendgemaakt.Lees ook