Vervangen bomen Praaglaan

In de Praaglaan in Randwyck zorgen wortels van een aantal bomen voor het naar boven drukken van stoepen en schade aan de riolering. We zijn bezig met een plan om dit te verhelpen. Op deze pagina lees je hier meer over.

Stoep langs boom met wortelopdruk in Praaglaan

We hadden twee mogelijkheden voor het vervangen van de bomen. De eerste optie was een gedeelte van de bomen nu vervangen en de rest later. De tweede optie was alle bomen in 1 keer vervangen. Op 6 september vond een buurtbijeenkomst plaats. Tijdens deze avond bleek dat de meeste buurtbewoners het liefste alle bomen in 1 keer vervangen. Ook was er een duidelijke voorkeur voor het soort bomen.

Besluit: alles samen vervangen in één totaalplan

We hebben dan ook besloten om alle bomen tegelijkertijd te vervangen. We gaan dus één totaalplan uitvoeren. Bekijk het ontwerp voor het plan. Voor de soort bomen volgen we ook de voorkeur van de meeste buurtbewoners: de boomsoort Tilia Mongolica, en op de straathoeken de Acer Freemanii Celzam.

Buurtbijeenkomst

Tijdens de buurtbijeenkomst konden buurtbewoners zich laten informeren over de situatie en de mogelijkheden. Ze konden tekeningen bekijken en vragen stellen. Op basis daarvan gaven zij vervolgens hun voorkeuren aan.

Hoe nu verder?

We zijn op een rij aan het zetten wat er precies moet gebeuren. We kijken ook met KPN of er meteen glasvezel aangelegd kan worden. We hebben daar momenteel overleg over. Tegelijk met deze voorbereidingen vragen we de vergunning aan. We verwachten binnen een half jaar te beginnen met de werkzaamheden. Als we starten, krijgen omwonenden een brief.

 • We zorgen dat de straat en de eigen terreinen altijd bereikbaar blijven voor bewoners.

 • De plantvakken onder bomen gaan we ook vernieuwen. Hier komen dus nieuwe planten in.

 • We zijn in overleg met netbeheerder KPN om te kijken of en hoe we de vervanging van de bomen kunnen combineren met de aanleg van glasvezel.

 • We zorgen dat de wortels genoeg ruimte krijgen om te groeien onder de stoepen en de straat. Verder gaan ‘wortelschermen’ ervoor zorgen dat de wortels niet meer omhoog kunnen komen.

 • Uiteindelijk worden de nieuwe bomen ongeveer even groot als de oude bomen. Verder zijn ze gelijkwaardig in bijvoorbeeld het voorkomen van hittestress, het opvangen van fijnstof en het produceren van zuurstof.

 • De bomen worden onderhouden in de reguliere cyclus.

 • Heel vervelend dat u last heeft van de huidige bomen. We kunnen helaas niet bijdragen aan de kosten van het herstellen van de overlast op privéterrein. We leggen u uit hoe dit zit.

  Problemen met wortels van bomen in verhardingen zijn een veelvoorkomend probleem in steden. In Maastricht is dat niet anders. De problemen met de boomwortels in de Praaglaan zijn niet alleen ontstaan door het soort boom, maar vooral doordat er te weinig ruimte is voor de wortels onder de stoep/weg. Hierdoor blijven de wortels onder het oppervlak zoeken naar water en lucht. Daardoor drukken de tegels en klinkers naar boven. Soms proberen de wortels ook door kieren en scheuren in de riolering te groeien om voedingsstoffen te vinden. Als de riolering in goede staat verkeert, zal dit echter geen problemen veroorzaken.

  De problemen die zich nu voordoen in uw straat hadden bij de aanplant van de bomen (begin jaren ’90) niet voorkomen kunnen worden. Destijds hadden we veel minder kennis en mogelijkheden om bomen in stedelijke gebieden te planten. Pas de laatste 10 jaar zijn er nieuwe methoden ontwikkeld die ervoor zorgen dat bomen goed kunnen groeien onder verhardingen zonder dat ze de bestrating omhoogduwen. Dit is een goede oplossing, maar helaas ook een dure.

  Onder andere vanwege de problemen vervangen we de bomen nu eerder dan gebruikelijk. Deze bomen zijn nu 30-35 jaar oud, terwijl ze meestal pas na 40-50 jaar vervangen worden. We investeren dus al veel in het oplossen van de huidige problemen en het voorkomen van toekomstige problemen.

 • In de Salernolaan zorgen dezelfde bomen voor problemen. We gaan ook hiermee aan de slag. Als we de bomen in de Praaglaan vervangen, vervangen we ook twee bomen die voor ernstige opdruk zorgen op het Gandhiplein. Voor de rest van het Gandhiplein maken we een vergroeningsplan waar we later op terugkomen.

 • In de nieuwe situatie zullen de stoepen even breed zijn (135 cm = 4,5 stoeptegel) als in de oude situatie. Stoepen moeten volgens wet- en regelgeving minimaal 90 cm (3 stoeptegels) breed zijn. Dit is breed genoeg voor rolstoelen en rollators.