Vervangen bomen Praaglaan

In de Praaglaan in Randwyck zorgen wortels van een aantal bomen voor het naar boven drukken van stoepen en schade aan de riolering. We zijn bezig met een plan om dit te verhelpen. Op deze pagina lees je hier meer over.

Stoep langs boom met wortelopdruk in Praaglaan

2 scenario’s

Een aantal bomen in de Praaglaan kan écht niet blijven staan. Die moeten gekapt worden. En dat gaan we ook doen. Voor de andere bomen in de straat hebben we 2 opties.

  • Scenario 1: nu alleen wat moet, later de rest. We vervangen nu alleen de bomen die écht niet kunnen blijven staan. De andere bomen behouden we nog zo lang mogelijk en  we vervangen ze stap voor stap in de toekomst.
  • Scenario 2: alles samen vervangen. We voeren 1 totaalplan uit en vervangen alle bomen samen (in 2 fases).

Buurtbijeenkomst

Op woensdag 6 september vond een bijeenkomst plaats voor de buurt. Aan- en omwonenden konden zich laten informeren over de situatie en de mogelijkheden en tekeningen bekijken en vragen stellen. Op basis daarvan gaven zij vervolgens hun voorkeursscenario aan.

Hoe nu verder?

Alle input gaat mee terug naar de tekentafel. We nemen die mee in een definitief plan. Naar verwachting kunnen we dit in oktober met je delen.